Nordic Metrology Science

Ackreditering

Nordic Metrology Science laboratorierna utför ackrediterade kalibrerings-, test- och kontrollaktiviteter enligt standarderna LST EN ISO/IEC 17025 och LST EN ISO/IEC 17020.

Status som ackrediterat organ innebär att Litauens nationella ackrediteringsbyrå regelbundet, oberoende och objektivt bedömer kompetensen och de operativa förfarandena inom Nordic Metrology Science, och att organet uppfyller de krav som gäller för dess verksamhet och är behörigt att utföra de förfaranden för bedömning av överensstämmelse för vilka det är ackrediterat.

Nordic Metrology Science’s kalibrerings- och testverksamhet är ackrediterad för överensstämmelse med LST EN ISO/IEC 17025, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, och dess kontrollverksamhet är ackrediterad för överensstämmelse med LST EN ISO/IEC 17020, Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamheten hos olika typer av kontrollorgan.

Tillämpningen av nationella eller internationella standarder i vår verksamhet gör det möjligt för myndigheter, företag och allmänheten att ha förtroende för resultaten av kalibrerings-, test- och kontrollverksamheten inom Nordic Metrology Science.

Nordic Metrology Science

ISO-ackreditering certifikat

Nordic Metrology Science | Ackreditering

Ackrediteringscertifikat för kalibreringslaboratorium LST EN ISO/IEC 17025:2018

Visa
Nordic Metrology Science | Ackreditering

Ackrediteringscertifikat för provningslaboratorium LST EN ISO/IEC 17025:2018

Visa
Nordic Metrology Science | Ackreditering

Area of accreditation - Calibration and Measurement Capability Report

Visa

Andra ISO-certifikat

Nordic Metrology Science | Ackreditering

ISO 14001:2015

Visa
Nordic Metrology Science | Ackreditering

ISO 9001:2015

Visa
Nordic Metrology Science | Ackreditering

ISO 45001:2018

Visa

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.