Nordic Metrology Science

Inspektion och verifiering

Garanterade resultat: Noggranna inspektions- och verifieringstjänster av Nordic Metrology Science

Begär en offert

Metrologisk inspektion är en bedömning av ett mätinstruments lämplighet genom att undersöka dess metrologiska egenskaper och verifiera överensstämmelsen med de specificerade kraven.

Nordic Metrology Science erbjuder mättekniska inspektionstjänster för att noggrant bedöma mätinstrumentens lämplighet. Vi undersöker noggrant deras metrologiska egenskaper och verifierar att de uppfyller de specifika krav som ställs av den lagstadgade metrologikontrollen. Denna process regleras av Litauens metrologiska lag och är nödvändig för instrument inom vissa reglerade områden.

Instrument som omfattas av ”Förteckning över mätinstrument som hänför sig till områden inom legal metrologi” och som omfattas av tekniska föreskrifter omfattas av denna lagstadgade metrologiska kontroll. Dessa instrument verifieras på nytt med intervaller som bestäms av deras specifika tillämpningar och regulatoriska krav.

Våra tjänster överensstämmer med förordning nr 4-523 från Republiken Litauen, daterad den 1 augusti 2014, som specificerar listan över mätinstrument som är föremål för lagliga metrologiska kontroller. Genom att överlåta dina instrument till Nordic Metrology Science säkerställer du att de uppfyller de högsta standarderna för noggrannhet och efterlevnad, vilket är avgörande för din verksamhet och affärsframgång.

Nordic Metrology Science | Inspektion och verifiering

Erfarna experter, pålitliga resultat

Vårt team av högkvalificerade och erfarna mätingenjörer är dedikerade till att ge dig inspektionstjänster av högsta kvalitet. Vi upprätthåller stränga kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten i våra resultat.


Kontakta oss för att diskutera dina specifika inspektionsbehov och få en personlig offert som är skräddarsydd efter dina krav.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.