Nordic Metrology Science

Parametrar för rörelse

Genom att samarbeta med Nordic Metrology Science kan industrier lita på tillförlitligheten och precisionen hos sina rörelsemätningsverktyg, vilket främjar innovation, säkerhet och excellens inom sina respektive områden.

Noggrann rörelsemätning är avgörande inom olika sektorer, eftersom det säkerställer säkerhet, effektivitet och prestanda för system och maskiner i branscher som fordon, flyg och tillverkning, där precision i hastighet, acceleration och position är avgörande för kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad.

Vikten av mätning av rörelseparametrar i näringslivet och industrin

Inom näringslivet är mätning av rörelseparametrar en kritisk komponent för att säkerställa operativ excellens och produktintegritet. Inom fordons- och flygsektorn är noggrann mätning av hastighet, acceleration och position grundläggande för säkerhet och prestanda hos fordon och flygplan. Dessa mätningar är integrerade inte bara i design- och testfaserna utan även i pågående underhålls- och kvalitetssäkringsprocesser. I den bredare tillverkningsindustrin är exakt mätning av rörelseparametrar avgörande för effektiv drift av maskiner och robotar, vilket direkt påverkar produktionskvalitet och effektivitet. Denna precision är också avgörande vid produktutveckling, där noggranna rörelsemätningar bidrar till innovation och förfining av produkter, vilket säkerställer att de uppfyller de högsta standarderna för funktionalitet och säkerhet.

Nordic Metrologys tjänster inom mätning av rörelseparametrar

Nordic Metrology Science har åtagit sig att tillhandahålla kalibrerings- och testtjänster i toppklass för mätinstrument för rörelseparametrar. Vår expertis inom detta område är utformad för att stödja industrier i att upprätthålla största möjliga noggrannhet i hastighets-, accelerations- och positionsmätningar. Vi förstår den kritiska roll som dessa mätningar spelar inom olika sektorer, och våra tjänster är skräddarsydda för att säkerställa att dina instrument presterar på bästa sätt och bidrar till säkerheten, effektiviteten och kvaliteten på din verksamhet.

Nordic Metrology Science kan inspektera och kalibrera ett brett spektrum av rörelsemätinstrument, inklusive:

  • Färdskrivare (analoga, digitala, smarta).
  • Anordningar för mätning av fordonshastighet;
  • Fordonets bromsstöd (0÷6) kN, (0÷8) kN, (0÷30) kN, (0÷40) kN;
  • Elektroniska taxametrar;
  • Mätinstrument för retardation;
  • Bromsstativ;
  • Varvräknare.

Om du är intresserad av hela omfattningen av vår mätkapacitet kan du ladda ner vår fullständiga CMC-rapport.


Anmärkning om kalibrerings- och inspektionsområden

På Nordic Metrology Science förstår vi att varje instrument har unika krav. Vårt team är dedikerat till att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och se till att dina instrument är kalibrerade eller inspekterade enligt högsta standard, i linje med de senaste branschframstegen och regulatoriska krav. Därför kanske våra ackrediteringsintervall för kalibrering inte alltid överensstämmer med dem för inspektion. Denna distinktion är avgörande för att tillgodose de särskilda behoven hos olika instrument.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra ackrediteringar inom olika expertområden och referensstandarder för att tillhandahålla den mest exakta och pålitliga servicen. För att säkerställa att vi kan uppfylla dina specifika behov uppmuntrar vi kunder att skicka in en förfrågan med de tekniska specifikationerna för sin enhet. Detta gör det möjligt för oss att noggrant bedöma hur vi kan hjälpa dig.

Upptäck hur Nordic Metrology Science kan vara din pålitliga partner för exakta mätningar.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.