Nordic Metrology Science

Metrologiprovning

Pålitlig partner inom precision: Nordic Metrology Sciences ackrediterade testtjänster

Begär en offert

Metrologiprovning är en uppsättning tekniska steg där en eller flera egenskaper hos en specifik produkt fastställs med hjälp av en fastställd metod.


Metrologitestning omfattar en serie tekniska procedurer som är utformade för att utvärdera en eller flera egenskaper hos en produkt, med hjälp av en specificerad metod. Denna process är avgörande för att avgöra om nya mätinstrument eller produkter uppfyller de stränga krav som ställs i relevanta normativa dokument och lagstiftning.

Nordic Metrology Science mätteknisk provning

På Nordic Metrology Science förstår vi att kvaliteten på dina produkter är av största vikt. Våra rigorösa testprocedurer hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella brister, vilket säkerställer att dina produkter fungerar konsekvent och tillförlitligt. Detta engagemang för kvalitet kan avsevärt förbättra ditt varumärkes rykte och kundernas förtroende.

Våra testtjänster följer inte bara dessa standarder utan säkerställer också att produkterna överensstämmer med de specifika reglerna och kvalitetsriktmärkena i den stat där de ska användas. Genom att ställa in testparametrar baserat på både standarder och lagstiftning tillhandahåller vi en omfattande bedömning som garanterar överensstämmelse, noggrannhet och tillförlitlighet i dina instrument och produkter.

Objekt som testasParametrarMetod
  
Färdigförpackade produkter och mätbehållareProvtagningStickprov
Färdigförpackade produkter i fast formMassaVägning
Färdigförpackade produkter i flytande formVolymVägning
Frysta färdigförpackade produkterMassaVägning
Färdigförpackade pulver- och bulkprodukterMassaVägning
Färdigförpackade produkter med pastakonsistens och/eller reologiska egenskaperMassaVägning
MätbehållareVolymVägning


Dokumentation för testning:

  • Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym
  • Teknisk föreskrift för färdigförpackade varor och mätbehållare (godkänd genom förordning nr 4-594 från Litauens ekonomiminister av den 25 september 2015)
  • Rådets direktiv av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som används som mätbehållare
  • ISO 8106:2004 Glasbehållare – Bestämning av kapacitet med gravimetrisk metod – Provningsmetod
  • OIML R 87:2016 Mängd av produkten i färdigförpackningar
  • OIML R 138:2007 Fartyg för kommersiella transaktioner, som innehåller krav på mätbehållarflaskor


Erfarna experter, pålitliga resultat

Vårt team av högkvalificerade och erfarna mätingenjörer är dedikerade till att ge dig testtjänster av högsta kvalitet. Vi upprätthåller stränga kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten i våra resultat.


Kontakta oss för att diskutera dina specifika testbehov och få en personlig offert som är skräddarsydd efter dina krav.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.