Nordic Metrology Science|Homepage SE

Precision i praktiken:
Lösningar för mätteknik
Tvärs över branscher

Utforska våra tjänster
Nordic Metrology Science|Homepage SE

Precision i elektriska mätningar:
Tvärs över branscher

Utforska våra tjänster
Nordic Metrology Science|Homepage SE

Kalibrering av dynamometer:
Exakta lösningar
Tvärs över branscher

Utforska våra tjänster

Skälen till detta

Varför göra affärer med oss

Nordic Metrology Science

100+

års erfarenhet

Nordic Metrology Science

25000+

kunder

Nordic Metrology Science

19500+

Kalibreringar per år

Nordic Metrology Science

Ackrediterade

för överensstämmelse med LST EN ISO/IEC 17025:2018

Nordic Metrology Science

FLEXIBEL

Prissättning

Nordic Metrology Science

Snabbast

Tekniskt möjliga villkor

Lösningar för din bransch

  • BYGGNATION
  • ENERGI
  • TILLVERKNING
  • LIVSMEDELSINDUSTRI
  • MERNordic Metrology Science |
Nordic Metrology Science

Byggnadsindustri

I den dynamiska byggvärlden, där precision och noggrannhet är hörnstenarna för framgång, står kalibrering som en avgörande faktor för att säkerställa tillförlitligheten hos mätinstrument och utrustning.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Energiindustri

Kalibrering är en grundbult i energibranschen, där precision och tillförlitlighet är avgörande för sömlös drift. I denna dynamiska och kritiska sektor spelar kalibrering en avgörande roll för att säkerställa mätinstrumentens och utrustningens noggrannhet och prestanda.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Tillverknings- och processindustri

Oavsett om det handlar om temperatur-, tryck- eller dimensionsmätningar, utgör kalibrerade instrument ryggraden i kvalitetskontroll och regelefterlevnad och påverkar alla aspekter av det intrikata nätet av tillverkningsprocesser.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Livsmedelsindustri

Från temperaturkontroll i matlagning till formulering av recept inom livsmedelsbearbetning är kalibrering grundbulten som ligger till grund för produktkonsistens, överensstämmelse med lagstadgade standarder och övergripande effektivitet i livsmedels- och dryckestillverkningen.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Bil- och bilverkstadsindustrin

Från motorstyrmoduler till däcktryckssensorer är kalibrering grundbulten som ligger till grund för fordonets säkerhet, effektivitet och övergripande funktionalitet. I en sektor där varje komponents optimala prestanda är av största vikt är kalibrerade instrument grundläggande för korrekt diagnostik, reparationer och underhåll.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Industri för jordbruksutrustning

Kalibrering säkerställer noggrannheten hos mätinstrument och enheter som är avgörande för uppgifter som sträcker sig från markanalys och övervakning av grödor till applicering av gödningsmedel och bekämpningsmedel. I en bransch där varje insats räknas och påverkar produktiviteten utgör kalibrerade instrument grunden för välgrundat beslutsfattande och hållbara jordbruksmetoder.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Kosmetisk industri

I en bransch som drivs av konsumenternas förväntningar och stränga regler är kalibrerade instrument avgörande för att uppfylla kosmetiska standarder, uppnå produktkvalitet och skydda konsumenternas välbefinnande. Från hudvårdsprodukter till sminkformuleringar är kalibrering grundbulten som ligger till grund för produktkvalitet, konsistens och säkerhet.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Robotindustrin

Robotsystem, utrustade med olika sensorer, ställdon och styrmekanismer, förlitar sig på exakta mätningar för exakt rörelse, manipulation och interaktion med miljön. Kalibrering säkerställer att dessa robotkomponenter arbetar inom specificerade parametrar, vilket bidrar till systemets övergripande noggrannhet och tillförlitlighet.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Maritim industri

Maritima instrument, allt från GPS-navigationssystem till radar- och ekolodsutrustning, kräver exakta mätningar för att säkerställa säker och effektiv förflyttning av fartyg. Kalibrering säkerställer att dessa instrument ger korrekta data, vilket bidrar till effektiv navigering, undvikande av kollisioner och efterlevnad av sjöfartsbestämmelser.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Läkemedelsindustri

I den krävande läkemedelsvärlden, där precision, noggrannhet och kvalitet är av största vikt, spelar kalibrering en avgörande roll för att säkerställa tillförlitligheten hos mätinstrument och tillverkningsprocesser. Från analysinstrument i laboratorier till produktionsutrustning på tillverkningsgolv är kalibrering grundbulten som ligger till grund för läkemedelsutveckling, kvalitetskontroll och efterlevnad av regulatoriska standarder.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Flygindustrin

Från höjdmätare och flyghastighetsindikatorer till intrikata motorövervakningssystem är kalibrering grundbulten som ligger till grund för säkerheten, effektiviteten och den övergripande tillförlitligheten i flygplansverksamheten. I en bransch där konsekvenserna av mätfel kan vara katastrofala är kalibrerade instrument grundläggande för att piloter och flygproffs ska kunna navigera i luften med självförtroende och säkerhet.

Läs mer
Nordic Metrology Science

Hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter

I en bransch där konsekvenserna av felaktiga mätningar kan vara livsförändrande är kalibrerade instrument grundläggande för att vårdpersonal ska kunna ställa korrekta diagnoser och leverera optimala medicinska ingrepp. Hälso- och sjukvårds- och medicintekniska tillämpningar omfattar ett brett utbud av instrument, från blodtrycksmätare till bildutrustning som MR-maskiner.

Läs mer

Våra kunder

Betrodd av

jetms
training
mantinga
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE
Nordic Metrology Science|Homepage SE

DIN GLOBALA KALIBRERINGSPARTNER

Världsomspännande erkänd ackreditering

Nordic Metrology Science|Homepage SE

VAD ÄR NYTT?

Upptäck vår blogg

Nordic Metrology Science|

2024 04 16

Spårbarhetspyramiden

Läs
Smart City, IoT, Metrology

2024 04 16

Smarta Städer: Förbättra vardagen med integrerad teknik och precisionsdata...

Läs
Nordic Metrology Science|

2024 04 16

Nordic Metrology Sciences digitala kalibreringscertifikat och inspektionsrapport...

Läs
Nordic Metrology Science|

2024 04 16

Navigera i framtidens precision

Läs
Nordic Metrology Science|

2024 04 16

Utmaningar inom metrologi

Läs
Mer nyheter

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.