Nordic Metrology Science

Joniserande strålning

Vårt engagemang för precision och säkerhet vid strålningsmätning understryker vårt engagemang för att stödja de grundläggande behoven inom denna viktiga sektor.

På Nordic Metrology Science är vi dedikerade till att tillhandahålla kalibreringstjänster för strålningsmätningsutrustning, eftersom vi är medvetna om den kritiska balansen mellan dess fördelaktiga medicinska användningsområden och behovet av strikta säkerhetsprotokoll.

Betydelsen av mätning av joniserande strålning i näringslivet och industrin

Mätning av joniserande strålning är en kritisk aspekt i olika industri- och sjukvårdsmiljöer och spelar en nyckelroll för att säkerställa säkerhet och efterlevnad. Inom hälso- och sjukvårdssektorn, särskilt inom medicinsk bildbehandling och cancerbehandlingsanläggningar, är noggrann strålningsmätning avgörande för patientsäkerhet och effektiva behandlingsresultat. I industrier som kärnkraft och vissa tillverkningssektorer är exakt strålningsmätning avgörande för att skydda arbetstagare och miljö från de potentiella farorna med strålningsexponering. Denna noggrannhet är inte bara en fråga om regelefterlevnad utan också en hörnsten i driftsäkerhet och folkhälsoskydd. Dessutom, inom miljöövervakning, hjälper noggrann strålningsmätning till att bedöma och hantera effekterna av industriell verksamhet på miljön, vilket säkerställer ekologisk hållbarhet.

Nordic Metrologys tjänster inom mätning av joniserande strålning

Nordic Metrology Science specialiserar sig på att tillhandahålla heltäckande tjänster inom mätning av joniserande strålning. Vi förstår den kritiska karaktären hos dessa mätningar i industrier och vårdinrättningar. Våra mättjänster täcker ett brett spektrum av strålningsdetekterings- och mätinstrument, vilket säkerställer att de uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och noggrannhet. Genom att erbjuda dessa experttjänster hjälper vi industrier och vårdgivare att upprätthålla säkerheten, följa stränga regler och skydda både arbetare och allmänheten från de potentiella riskerna med joniserande strålning.

Nordic Metrology Science kan inspektera och kalibrera ett brett spektrum av mätinstrument för joniserande strålning, inklusive:

  • Miljödosimetrar och dosratmätare;
  • Personliga dosimetrar och dosratmätare;
  • Exponerings- och dosratmätare;
  • Radiometrar för gammastrålning;
  • Radiometrar med betastrålning;
  • Gamma- och betaemissionsmätare.

Om du är intresserad av hela omfattningen av vår mätkapacitet kan du ladda ner vår fullständiga CMC-rapport.


Anmärkning om kalibrerings- och inspektionsområden

På Nordic Metrology Science förstår vi att varje instrument har unika krav. Vårt team är dedikerat till att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och se till att dina instrument är kalibrerade eller inspekterade enligt högsta standard, i linje med de senaste branschframstegen och regulatoriska krav. Därför kanske våra ackrediteringsintervall för kalibrering inte alltid överensstämmer med dem för inspektion. Denna distinktion är avgörande för att tillgodose de särskilda behoven hos olika instrument.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra ackrediteringar inom olika expertområden och referensstandarder för att tillhandahålla den mest exakta och pålitliga servicen. För att säkerställa att vi kan uppfylla dina specifika behov uppmuntrar vi kunder att skicka in en förfrågan med de tekniska specifikationerna för sin enhet. Detta gör det möjligt för oss att noggrant bedöma hur vi kan hjälpa dig.

Upptäck hur Nordic Metrology Science kan vara din pålitliga partner för exakta mätningar.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.