Nordic Metrology Science

Fysikalisk-kemiska och optiska parametrar

Vårt engagemang för precision inom fysikalisk-kemisk och optisk parametermätning hjälper till att säkerställa att kritiska instrument levererar korrekta och tillförlitliga data, vilket är avgörande för produktsäkerhet och miljöskydd.

Inom affärs- och industrisektorerna är mätning av fysikalisk-kemiska och fysikalisk-optiska parametrar en kritisk komponent för att upprätthålla kvalitet och efterlevnad.

Betydelsen av mätning av fysikalisk-kemiska och optiska parametrar i näringslivet och industrin

I branscher som läkemedel och livsmedelsbearbetning är dessa mätningar avgörande för att säkerställa produkternas säkerhet och effektivitet, vilket direkt påverkar folkhälsan och konsumenternas förtroende. I laboratorier och miljöövervakning är noggrann mätning av dessa parametrar avgörande för forskning och utveckling, vilket bidrar till innovationer och miljöförvaltning. Denna precision i mätningen handlar inte bara om att följa kvalitetsstandarder; Det handlar om att upprätthålla integriteten hos produkter och processer som påverkar vardagen.

Nordic Metrologys tjänster inom mätning av fysikalisk-kemiska och optiska parametrar

Nordic Metrology Science specialiserar sig på att tillhandahålla mättjänster för instrument som mäter fysikalisk-kemiska och fysikalisk-optiska parametrar. Våra tjänster är utformade för att säkerställa största möjliga noggrannhet och överensstämmelse med branschstandarder, och stöder sektorer som är starkt beroende av exakta mätningar för kvalitetskontroll och regelefterlevnad.

Nordic Metrology Science kan inspektera och kalibrera ett brett spektrum av fysiska mätinstrument, inklusive:

 • Gasanalysatorer;
 • Alkomätare;
 • Flygplan;
 • Instrument för mätning av fönstertransparens i bilar;
 • Butyrometrar av glas;
 • Fuktmätare;
 • Gasmätnings- och larmsystem;
 • Instrument för mätning av avgasutsläpp från fordon;
 • Elektroniska pH-mätare;
 • Instrument för mätning av spannmålsfuktighet;
 • Kontrollaerometrar.
 • Spritmätare av metall;
 • Oljedensitetsmätare;
 • Flampunktsprovare;
 • Oximetrar;
 • Luftintagssug;
 • Mjölkanalysatorer;
 • Rotametrar;
 • Sensorer för giftig syrgas för explosiva ämnen;
 • Luxmetrar;
 • Polarimetrar;
 • Refraktometrar;
 • Spektrofotometrar.

Om du är intresserad av hela omfattningen av vår mätkapacitet kan du ladda ner vår fullständiga CMC-rapport.


Anmärkning om kalibrerings- och inspektionsområden

På Nordic Metrology Science förstår vi att varje instrument har unika krav. Vårt team är dedikerat till att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och se till att dina instrument är kalibrerade eller inspekterade enligt högsta standard, i linje med de senaste branschframstegen och regulatoriska krav. Därför kanske våra ackrediteringsintervall för kalibrering inte alltid överensstämmer med dem för inspektion. Denna distinktion är avgörande för att tillgodose de särskilda behoven hos olika instrument.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra ackrediteringar inom olika expertområden och referensstandarder för att tillhandahålla den mest exakta och pålitliga servicen. För att säkerställa att vi kan uppfylla dina specifika behov uppmuntrar vi kunder att skicka in en förfrågan med de tekniska specifikationerna för sin enhet. Detta gör det möjligt för oss att noggrant bedöma hur vi kan hjälpa dig.

Upptäck hur Nordic Metrology Science kan vara din pålitliga partner för exakta mätningar.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.