Nordic Metrology Science

Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbart engagemang för miljöskydd, ekonomiskt välstånd och social välfärd

I linje med den nationella strategin för hållbar utveckling och statens förväntningar är vi dedikerade till att främja en positiv inverkan på miljön, ekonomin och samhället. Våra hållbarhetsinitiativ är djupt förankrade i vår företagsfilosofi och omfattar en rad metoder som främjar resursbevarande, ekologiskt ansvar och socialt välbefinnande.


Miljöskydd: Minska konsumtionen och omfamna hållbarhet

Vi strävar efter att minimera avfallet och förlänga livslängden på våra enheter genom att utföra regelbundna metrologiska inspektioner och använda dem kontinuerligt. Dessutom är vi engagerade i ansvarsfull avfallshantering och säkerställer korrekt återvinning av farliga material som batterier, lysrör, föråldrade hushållsartiklar och datorutrustning. Vi uppmuntrar också våra anställda att köpa och använda miljövänliga produkter när det är möjligt.

Nordic Metrology Science | Hållbarhet och socialt ansvar


Ekonomiskt välstånd: Främjande av etisk praxis och etiska partnerskap

Vårt företag är djupt engagerat i att arbeta med största integritet och transparens. Vi följer strikt vår etiska kod och säkerställer att alla våra anställda, leverantörer och partners upprätthåller de högsta etiska standarderna.

Vi inser att korruption i alla former undergräver förtroendet och urholkar själva grunden för en blomstrande ekonomi. För att förhindra korruption vidtar vi rigorösa åtgärder, bland annat:

  • Strikt efterlevnad av lagar, förordningar och etiska riktlinjer
  • Öppen och transparent informationsgivning och redovisningspraxis
  • Nolltolerans mot handel med inflytande, mutor och olagliga gåvor
  • Proaktivt undvikande av intressekonflikter
  • En transparent och rättvis upphandlingsprocess
  • Ett objektivt och opartiskt system för urval och utvärdering av personal

Dessa åtgärder är viktiga för att bygga en kultur av etiskt uppförande som gör det möjligt för vår verksamhet att blomstra på en alltmer konkurrensutsatt och krävande global marknad.Social välfärd: Prioritera kundernas och medarbetarnas välbefinnande

Vi är fast beslutna att skapa en säker, stödjande och givande arbetsmiljö för våra anställda. Vi inser att deras välbefinnande är avgörande för vår framgång. Våra initiativ fokuserar på:

  • Kundcentrerat tillvägagångssätt: Vi prioriterar kundnöjdhet, snabbt tar itu med deras önskemål och tillhandahåller den högsta servicenivån. Vi är flexibla för deras behov och söker aktivt deras feedback för att kontinuerligt förbättra våra tjänster.
  • Anställdas välfärd: Vi garanterar våra anställda rättvis ersättning och ser till att de inte diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet eller andra icke-arbetsrelaterade kriterier. Vi prioriterar deras mentala hälsa och ger känslomässigt stöd när det behövs. Vi främjar en känsla av gemenskap, ömsesidig hjälp och organiserar personalutbildning och olika resor för att förbättra deras välbefinnande och professionella utveckling.

Genom att anamma etiska affärsmetoder och prioritera medarbetarnas välbefinnande bygger vi en hållbar grund för långsiktig tillväxt och framgång. Vårt engagemang för rättvisa, transparens och integritet sträcker sig bortom vår verksamhet och in i de samhällen vi betjänar.

Skicka en förfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.