Nordic Metrology Science

Šķidrumi un gāzes

No hidrodinamikas pārvaldības sarežģītās cauruļvadu sistēmās līdz precīzas gāzes plūsmas nodrošināšanai kritiskos procesos – “Nordic Metrology Science” ir jūsu uzticamais partneris ceļā uz optimālu efektivitāti un atbilstību nozares standartiem.

Katru dienu visā pasaulē tiek saražots, transportēts un izplatīts milzīgs daudzums šķidrumu un gāzu – to vidū ir nafta, dabasgāze, ūdens, ūdeņradis un dažādas emisijas.

Šķidrumu un gāzu mērījumu nozīme uzņēmējdarbībā un dažādās nozarēs

Uzņēmējdarbībā un dažādās industriālajās jomās precīziem šķidrumu un gāzu mērījumiem ir būtiska loma darbu efektivitātes un ekonomiskās dzīvotspējas nodrošināšanā. Uz šiem mērījumiem diendienā paļaujas tādas svarīgas nozarēs kā, piemēram, enerģijas sadale, ūdens attīrīšana, pārtikas un dzērienu rūpniecība. Enerģijas sadalē ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt precīzus gāzu un šķidrumu tilpumu mērījumus, jo tie ļauj optimizēt resursu sadali, uzturēt sistēmu integritāti un gādāt par godīgu norēķinu praksi. Ne mazāk būtiski precīzi mērījumi ir ūdens attīrīšanas iekārtās, kur tie nepieciešami apstrādes efektivitātei, resursu pārvaldībai un vides tiesību aktu ievērošanai, tādējādi tieši veidā ietekmējot sabiedrības veselību un ekoloģisko ilgtspējību.

Pārtikas un dzērienu rūpniecībā šķidrumu un gāzu mērīšanas precizitāte nozīmē nemainīgu produktu kvalitāti, drošības standartu ievērošanu un ražošanas procesu efektivitāti. Tiesa, precizitāte šeit ir saistīta ne tikai ar kvalitātes uzturēšanu – tā palīdz gādāt arī par atbilstību normatīvajām prasībām un patērētāju vēlmēm. Šajā nozarē uzticami šķidrumu un gāzu mērījumi ir vairāk nekā tehniska nepieciešamība, jo tiem ir būtiska loma konkurences priekšrocību saglabāšanā, klientu apmierinātības nodrošināšanā un nozares standartu ievērošanā.

“Nordic Metrology” šķidrumu un gāzu mērījumu pakalpojumi

Mēs nodrošinām precīzu šķidrumu un gāzu mērīšanas instrumentu kalibrēšanu un testēšanu, palīdzot nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, efektivitāti un drošību.

“Nordic Metrology Science” spēj pārbaudīt un kalibrēt plašu šķidrumu un gāzu mērīšanas instrumentu klāstu. To vidū ir:

  • laboratorijas šķidrumu dozatori;
  • laboratorijas stikla trauki;
  • laboratorijas plastmasas trauki;
  • tilpuma dozēšanas līdzekļi;
  • tehniskie mērtrauki;
  • degvielas sūkņi;
  • piena tilpuma mērītāji;
  • degvielas skaitītāji un uzskaites sistēmas degvielas uzpildes stacijās;
  • ūdens skaitītāji.

Ja jūs interesē visas mūsu piedāvātās metroloģijas iespējas, lūdzam lejupielādēt mūsu pilno CMC ziņojumu.

Piezīme par kalibrēšanas un pārbaudes diapazoniem

Mēs, “Nordic Metrology Science”, saprotam, ka uz katru instrumentu attiecas unikālas prasības. Mūsu komanda ir apņēmusies nodrošināt pielāgotus risinājumus, gādājot par to, lai jūsu instrumenti tiktu kalibrēti vai pārbaudīti atbilstoši visaugstākajiem standartiem saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem nozarē un normatīvajām prasībām. Tāpēc mūsu kalibrēšanas akreditācijas diapazoni ne vienmēr var sakrist ar pārbaudes diapazoniem. Šī atšķirība ir ļoti svarīga, kad jāņem vērā dažādu instrumentu specifiskās īpašības.

Mēs pastāvīgi pilnveidojam mūsu akreditācijas iespējas dažādās kompetences jomās un atsauces standartos, lai nodrošinātu visprecīzāko un visuzticamāko pakalpojumu. Rūpēs par to, lai mūsu pakalpojumi atbilstu jūsu īpašajām vajadzībām, aicinām klientus iesniegt pieteikumu ar savas ierīces tehnisko specifikāciju. Tādējādi mēs spēsim rūpīgi izvērtēt, kā varam jums palīdzēt.

Uzziniet, kā “Nordic Metrology Science” var kļūt par jūsu uzticamo partneri precīzu mērījumu veikšanā!

Sūtīt pieprasījumu

Aizpildiet formu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.