Nordic Metrology Science

Ilgtspējība un sociālā atbildība

Ilgtspējīga apņemšanās nodrošināt vides aizsardzību, ekonomisko un sociālo labklājību

Atbilstoši Lietuvas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un valsts cerībām esam apņēmušies veicināt pozitīvu ietekmi uz vidi, ekonomiku un sabiedrību. Ilgtspējības iniciatīvas ir cieši saistītas ar mūsu korporatīvo filozofiju, kas ietver dažādus resursu saudzēšanu, ekoloģisko atbildību un sociālo labklājību veicinošus paņēmienus.

Vides aizsardzība: patērnieciskuma mazināšana un ilgtspējības veicināšana

Mēs gādājam par atkritumu daudzuma samazināšanu un mūsu iekārtu kalpošanas laika paildzināšanu – metroloģiskās pārbaudes veicam regulāri un iekārtas izmantojam pastāvīgi. Turklāt esam apņēmušies nodrošināt atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu, pareizi pārstrādājot bīstamos materiālus, piemēram, akumulatorus, dienasgaismas spuldzes, novecojušus sadzīves priekšmetus un datortehniku. Tāpat mudinām savus darbiniekus iegādāties un izmantot videi draudzīgus produktus, kad vien tas ir iespējams.

Nordic Metrology Science | Ilgtspējība un sociālā atbildība

Ekonomiskā labklājība: ētiskas prakses un ētiskas partnerības veicināšana

Esam cieši apņēmušies savā darbā ievērot absolūta godīguma un atklātības principu. Stingri ievērojam mūsu Ētikas kodeksu, gādājot par to, lai ikviens mūsu darbinieks, piegādātājs un darījumu partneris sekotu pašiem augstākajiem ētikas standartiem.

Mēs lieliski apzināmies, ka jebkādas korupcijas izpausmes iedragā uzticamību un grauj plaukstošas ekonomikas pamatus. Lai novērstu koruptīvas darbības, īstenojam stingrus pasākumus – to vidū ir:

  • stingra likumu, noteikumu un ētikas vadlīniju ievērošana;
  • atklāta un pārskatāma informācijas atklāšanas un grāmatvedības prakse;
  • nulles tolerance pret tirgošanos ar ietekmi, kukuļdošanu un pretlikumīgiem dāvinājumiem;
  • preventīva izvairīšanās no interešu konfliktiem;
  • pārskatāms un godīgs iepirkumu process;
  • objektīva un mērķtiecīga personāla atlases un izvērtēšanas sistēma.

Šiem pasākumiem ir būtiska loma ētiskas uzvedības kultūras veidošanā, kas savukārt dod iespēju mūsu biznesam zelt arvien konkurētspējīgākā un prasīgākā globālajā tirgū.Sociālā labklājība: klientu un darbinieku labklājības prioritizēšana

Esam apņēmušies darbiniekiem radīt drošu, atbalstošu un atalgojošu darba vidi. Mēs apzināmies, ka viņu labklājība ir priekšnosacījums mūsu panākumiem. Mūsu iniciatīvu pamatā ir:

  • Uz klientu vērsta pieeja: par prioritāti izvirzām klientu apmierinātību, laikus risinot viņu jautājumus un nodrošinot visaugstākā līmeņa servisu. Mēs pielāgojamies viņu vajadzībām un aktīvi tiecamies uzklausīt atsauksmes, lai nepārtraukti uzlabotu savus pakalpojumus.
  • Darbinieku labklājība: saviem darbiniekiem garantējam taisnīgu atalgojumu un nodrošinām, ka viņi netiek diskriminēti dzimuma, vecuma, tautības vai citu ar darbu nesaistītu kritēriju dēļ. Par prioritāti izvirzām viņu garīgajo veselību un vajadzības gadījumā sniedzam emocionālu atbalstu. Mēs cenšamies radīt kopienas sajūtu, rosinām uz savstarpēja atbalsta sniegšanu, kā arī organizējam darbinieku apmācības un dažādus braucienus, lai uzlabotu viņu labklājību un sekmētu profesionālo izaugsmi.

Ievērojot ētiskas uzņēmējdarbības praksi un prioritizējot darbinieku labklājību, mēs veidojam ilgtspējīgu pamatu izaugsmei un panākumiem ilgtermiņā. Mūsu apņemšanās ievērot godīgumu, atklātību un integritāti ne tikai caurvij mūsu darbību, bet arī iesniedzas kopienās, kurās nodrošinām savus pakalpojumus.

Sūtīt pieprasījumu

Aizpildiet formu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.