Nordic Metrology Science

B.U.J.

Biežāk uzdotie jautājumi – izpētiet “Nordic Metrology Science” piedāvātos pakalpojumus. Ja neatradāt meklēto, droši sazinieties ar mums – mūsu ekspertu komanda ir vienmēr gatava jums palīdzēt.

Sazinieties ar mums

1. Kā es varu veikt pasūtījumu?

Veiciet pasūtījumu, aizpildot pasūtījuma veidlapu (noklikšķiniet, lai lejupielādētu) un nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

2. Cik ilgs laiks nepieciešams kalibrēšanai vai pārbaudei?

Vidēji mūsu pakalpojumi tiek sniegti 7 darba dienu laikā. Par papildu samaksu varam sniegt pakalpojumus ātrāk.

3. Vai pakalpojumi tiek sniegti arī uz vietas pie klienta?

“Nordic Metrology Science” sniedz pakalpojumus gan laboratorijā, gan uz vietas pie klienta. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu: [email protected].

4. Kā sagatavot ierīci nosūtīšanai uz “Nordic Metrology Science” laboratoriju?

Pirms ierīces nosūtīšanas pārliecinieties, ka tā ir tīra un drošā veidā iepakota kopā ar visām lietošanas pamācībām vai tehnisko dokumentāciju.

Lūdzu, izpildiet šos norādījumus:

 1. Nodrošiniet tīrību. Pirms ierīces iepakošanas pārliecinieties, vai tā ir tīra. Tas palīdzēs uzturēt ierīci esošajā stāvoklī un sekmēs precīzu kalibrēšanu.
 2. Nostipriniet ierīci. Pienācīgi nostipriniet ierīci, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu tās bojājumus. Lai gan par transporta bojājumiem ir atbildīgs piegādes uzņēmums, pareiza iepakošana ļaus ievērojami samazināt riskus.
 3. Veiciet aizsargpasākumi. Ja ierīcei ir, piemēram, aizsargvāciņš, pārliecinieties, ka tas ir cieši aizvērts.
 4. Iepakojiet uzmanīgi. Iepakojiet ierīci rūpīgi. Ja jums ir oriģinālais iepakojums vai somiņa, izmantojiet to. Ja nē, ietiniet ierīci aizsargmateriālā, piemēram, burbuļplēvē, lai pasargātu to no bojājumiem.
 5. Izvēlieties piemērotu sūtīšanas kasti. Izmantojiet biezu kartona kasti, kas spēj ierīci amortizēt un pasargāt no triecieniem transportēšanas laikā. Atbrīvojiet kasti no visiem nesaistītajiem svītrkodiem un pārbaudiet, vai kartons nav saspiests vai saplacināts.
 6. Rūpīgi ievietojiet ierīci kastē. Ievietojiet ierīci sūtīšanas kastē un aizpildiet visas tukšās vietas, lai ierobežotu brīvkustību. Pārliecinieties, ka arī visi klātpievienotie piederumi un citi papildu elementi ir nostiprināti un kastē nevar izkustēties.
 7. Iekļaujiet dokumentāciju. Pievienojiet lietošanas pamācību vai tehnisko dokumentāciju, kurā aprakstīta jūsu ierīces darbība, mērījumu diapazoni un precizitāte.
 8. Instrumentu kalibrēšana. Kalibrējamie instrumenti nav jānosūta kopā ar piederumiem, jo tie ir palīgmateriāli un nav pakļauti kalibrēšanai. Par to kvalitāti jums jāpārliecinās pašiem (gan vizuāli, gan tehniski, piemēram, pārbaudot ķēdes nepārtrauktību).
 9. Iekļaujiet saistītos piederumus. Ja jūsu ierīce darbojas ar īpašiem piederumiem, piemēram, spailēm, strāvas testeriem vai citām specializētām palīgierīcēm, lūdzam iekļaut komplektā arī tās, lai nodrošinātu visaptverošu kalibrēšanu.

5. Vai “Nordic Metrology Science” gādā par iekārtu drošību transportēšanas laikā?

Jā, no nosūtīšanas dienas līdz saņemšanas dienai jūsu iekārtas ir apdrošinātas.

6. Kur es varu uzzināt jūsu pakalpojumu cenas?

Cenas ir atkarīgas no nepieciešamajiem pakalpojumiem un jūsu rīcībā esošajām ierīcēm.

7. Kāda ir atšķirība starp kalibrēšanu un pārbaudi?

Kalibrēšana (industriālā metroloģija)

Kalibrēšana ir industriālajā metroloģijā pielietots process, kurā instrumenta rādījumus salīdzina ar precīzāka etaloninstrumenta rādījumiem. Šim procesam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka dažādās nozarēs (piemēram, ražošanā, mašīnbūvē un zinātnē) izmantotie mērinstrumenti sniedz precīzus un ticamus rezultātus. Kalibrēšana palīdz noteikt jebkādas neatbilstības vai kļūdas instrumentu rādījumos. Galvenais mērķis ir nodrošināt mērījumu precizitāti un vienotību, tādējādi gādājot par kvalitātes kontroli un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Pārbaude (reglamentētā metroloģija)

Pārbaudes ietilpst reglamentētajā metroloģijā. Tās ietver darbību kopumu, t.sk. verifikāciju, apliecinājumus un sertifikāciju saistībā ar mērinstrumenta atbilstību juridiskajām prasībām un standartiem. Šo procesu parasti reglamentē noteikumi un tiesību akti – īpaši attiecībā uz instrumentiem, ko izmanto komercdarījumos, kā arī veselības un sabiedrības drošības jomās. Pārbaudes nodrošina instrumentu atbilstību attiecīgajiem juridiskajiem standartiem un piemērotību paredzētajiem mērķiem. Tās ietver instrumentu novērtēšanu atbilstoši iepriekšnoteiktiem kritērijiem un atbilstības sertifikāta vai verifikācijas marķējuma izsniegšanu.

8. Vai kalibrēšanas rezultāts var būt nepareizs?

Nē, kalibrēšana ietver precīzu salīdzināšanu ar etalonu. Pats kalibrēšanas sertifikāts neatspoguļo instrumenta rezultātu pareizību, taču ir iespēja pasūtīt atbilstības apliecinājumu atbilstoši kalibrēšanas rezultātiem.

9. Kalibrēšana ar vai bez akreditācijas – kādas ir atšķirības?

Akreditēta kalibrēšana tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām un ietver atkārtotus mērījumus, lai noteiktu vidējās vērtības un nenoteiktības. Tā ietver PCA marķējumus, kas vairo uzticamību un starptautisko atpazīstamību.
Akreditēto kalibrēšanu uzrauga trešā persona – Lietuvas Nacionālais akreditācijas birojs –, kas nodrošina mūsu akreditācijas darbību atbilstību standartu kvalitātes prasībām.

10. Kas ir kalibrēšanas sertifikāts un ko tas ietver?

Kalibrēšanas sertifikāts no “Nordic Metrology Science” ietver detalizētu informāciju par kalibrēto instrumentu, kalibrēšanas rezultātiem, mērījumu nenoteiktību un apstākļiem, kādos kalibrēšana veikta.

11. Kāpēc ir vērts mērierīces kalibrēt regulāri?

Regulāra kalibrēšana ļauj samazināt zaudējumus un izmaksas, jo tas ir veids, kā nodrošināt jūsu mērierīču precizitāti un uzticamību.

“Nordic Metrology Science” iesaka ierīces kalibrēt vismaz reizi 12 mēnešos.

12. Vai kalibrēšanas sertifikātam ir derīguma termiņš?

Nē, atbilstoši EN ISO/IEC 17025:2018-2 prasībām kalibrēšanas sertifikātam derīguma termiņš nav nepieciešams. Intervāli starp kalibrācijām tiek noteikti, pamatojoties uz vadlīnijām, piemēram, ILAC-G24.

 

13. Kā es varu saņemt kalibrēšanas/pārbaudes dokumentus?

“Nordic Metrology Science” primāri izsniedz digitālos sertifikātus, kurus nosūtām uz jūsu e-pasta adresi. Papīra sertifikāti ir pieejami pēc atsevišķa pieprasījuma un par papildu samaksu.

14. Elektroniskais (digitālais) kalibrēšanas sertifikāts – vai ar to pietiek atbilstības nodrošināšanai?

Jā, mūsu elektroniskais (digitālais) kalibrēšanas sertifikāts atbilst visām nepieciešamajām prasībām. Mūsu digitālie sertifikāti ir ieviesti atbilstoši Eiropas Savienības Regulai (ES) Nr. 910/2014, kas regulē elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumus elektroniskiem darījumiem iekšējā tirgū. Šī regula garantē, ka mūsu elektroniskie paraksti un digitālie dokumenti atbilst augstākajiem drošības un uzticamības standartiem, ko noteikusi ES.

Tas sniedz tādas priekšrocības kā ātrāks pakalpojuma izpildes laiks, viegla piekļuve un draudzīgums videi.

15. Kas ir atbilstības apliecinājums un neatbilstības sertifikāts?

Atbilstības apliecinājums parasti netiek iekļauts kalibrēšanas sertifikātā, ja vien tas netiek īpaši pieprasīts. Neatbilstības sertifikāts tiek izsniegts, ja instruments neatbilst noteiktajiem standartiem.

16. Kas ir mērījumu kļūda un kā kalibrēšanā tā tiek novērsta?

Mērījumu kļūda ir starpība starp izmērīto vērtību un patieso vērtību. Kalibrēšanas laikā mēs to novēršam, salīdzinot instrumenta rādījumus ar precīzāka etalona rādījumiem.

17. Kādi ir jūsu uzņēmumā ieviestie standarti?

Lai nodrošinātu visaugstāko pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzņēmums “Nordic Metrology Science” ir ieviesis dažādus starptautiskus un nozarei specifiskus standartus.
Mēs esam ieviesuši kalibrēšanas, testēšanas un pārbaudes darbību standartus (ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020), vadības sistēmu standartu (ISO 9001), vides aizsardzības standartu (ISO 14001), kā arī darba drošības un veselības aizsardzības standartu (ISO 14001). Ar pilnu sarakstu un akreditācijas sertifikātiem var iepazīties šeit: Akreditācija.

18. Kāds ir “Nordic Metrology Science” akreditācijas apjoms?

Mūsu akreditācijas apjomā ietilpst plašs kalibrēšanas pakalpojumu klāsts, kas aptver dažādu veidu mērinstrumentus un metodes atbilstoši tam, kā to nosaka mūsu akreditācijas iestāde.

19. Kādus instrumentus jūs pārbaudāt?

Mēs pārbaudām visus Lietuvas valsts mērinstrumentu reģistrā iekļautos instrumentus. Ja mērinstruments reģistrētā nav iekļauts, piedāvājam kontroles pakalpojumu, kurā tiek novērtēta mērinstrumenta atbilstība.

20. Kā jūs nosakāt konkrētus punktus instrumenta diapazonā, kur nepieciešama kalibrēšana?

Mēs, “Nordic Metrology Science”, veicam kalibrēšanu, pamatojoties uz jūsu norādītajiem kalibrēšanas punktiem.

Nosakot konkrētus kalibrēšanas punktus instrumenta diapazonā, jāņem vērā vairāki galvenie faktori:

 1. Instrumenta lietošana. Tipiskais instrumenta darbības diapazons normālas lietošanas apstākļos. Kalibrēšanas punktus izvēlas tā, lai aptvertu visu šī diapazona spektru.
 2. Precizitātes prasības. Prioritāri ir tie punkti, kuros ir būtiski sasniegt augstu precizitāti – īpaši lietojumos, kur pareizībai ir izšķiroša nozīme.
 3. Normatīvie standarti. Nodrošinot atbilstību nozares specifiskajiem noteikumiem, var būt nepieciešams ievērot konkrētus punktus, kuros kalibrēšana ir obligāta.
 4. Instrumenta specifikācija. Šo punktu noteikšanā nozīme ir arī ražotāja ieteikumiem un instrumenta tehniskajai specifikācijai.
 5. Vēsturiskie dati. Dati par instrumenta agrāko lietošanu var kalpot kā norādes uz to, kuri punkti ir vairāk pakļauti novirzēm vai neprecizitātēm.

Piemēram, ja manometrs, kuru izmanto ražošanas procesā, galvenokārt darbojas robežās no 20 līdz 100 psi, būtu saprātīgi to kalibrēt vairākos punktos šajā diapazonā, piemēram, pie 20, 50, 75 un 100 psi, lai nodrošinātu uzticamus un precīzus rādījumus visā darbības diapazonā. Šāda daudzpunktu kalibrēšanas pieeja nodrošina instrumenta precīzu darbību dažādos apstākļos, sniedzot pārliecību par tā rādījumiem un atbilstību visiem piemērojamiem standartiem.