Nordic Metrology Science

Jonizējošais starojums

Mūsu apņemšanās nodrošināt starojuma mērījumu precizitāti un drošību apliecina mūsu centienus sekmēt šīs svarīgās nozares pamatvajadzības.

Katru dienu visā pasaulē tiek saražots, transportēts un izplatīts milzīgs daudzums šķidrumu un gāzu – to vidū ir nafta, dabasgāze, ūdens, ūdeņradis un dažādas emisijas.

Jonizējošā starojuma mērījumu nozīme biznesā un rūpniecībā

Jonizējošā starojuma mērīšana ir būtisks aspekts dažādās rūpniecības un veselības aprūpes vidēs – tai ir īpaši svarīga nozīme gan drošības kontekstā, gan gādājot par atbilstību tiesību aktiem. Veselības aprūpes nozarē, jo īpaši medicīniskajā attēlveidošanā un vēža ārstēšanas iestādēs, precīzi starojuma mērījumi ir pacientu drošības un efektīvu ārstēšanas rezultātu priekšnoteikums. Tādās jomās kā kodolenerģija un noteiktas ražošanas nozares precīza starojuma mērīšana ir būtiska, lai pasargātu darbiniekus un vidi no iespējamiem starojuma iedarbības apdraudējumiem. Šī precizitāte ir svarīga ne tikai regulējuma atbilstības kontekstā – tā ir arī darba drošības un sabiedrības veselības aizsardzības stūrakmens. Visbeidzot, vides monitoringā precīzi starojuma mērījumi palīdz novērtēt un pārvaldīt rūpniecisko darbību ietekmi uz vidi, nodrošinot ekoloģisko ilgtspējību.

“Nordic Metrology” jonizējošā starojuma mērījumu pakalpojumi

“Nordic Metrology Science” specializējas visaptverošu jonizējošā starojuma mērījumu pakalpojumu sniegšanā. Mēs izprotam šo mērījumu kritiski svarīgo lomu rūpniecības nozarēs un veselības aprūpes iestādēs. Mūsu metroloģijas pakalpojumi aptver plašu starojuma noteikšanas un mērīšanas instrumentu spektru, nodrošinot to atbilstību augstākajiem drošības un precizitātes standartiem. Sniedzot eksperta līmeņa pakalpojumus, mēs atbalstām rūpniecības nozares un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus drošības uzturēšanā, stingru noteikumu ievērošanā, kā arī darbinieku un sabiedrības pasargāšanā no iespējamiem riskiem, kas saistīti ar jonizējošo starojumu.

“Nordic Metrology Science” spēj pārbaudīt un kalibrēt plašu jonizējošā starojuma mērinstrumentu klāstu. To vidū ir:

  • vides dozimetri un dozas jaudas mērītāji;
  • individuālie dozimetri un dozas jaudas mērītāji;
  • ekspozīcijas un dozas jaudas mērītāji;
  • gamma starojuma radiometri;
  • beta starojuma radiometri;
  • gamma un beta piesārņojuma mērītāji.

Ja jūs interesē visas mūsu piedāvātās metroloģijas iespējas, lūdzam lejupielādēt mūsu pilno CMC ziņojumu.

Piezīme par kalibrēšanas un pārbaudes diapazoniem

Mēs, “Nordic Metrology Science”, saprotam, ka uz katru instrumentu attiecas unikālas prasības. Mūsu komanda ir apņēmusies nodrošināt pielāgotus risinājumus, gādājot par to, lai jūsu instrumenti tiktu kalibrēti vai pārbaudīti atbilstoši visaugstākajiem standartiem saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem nozarē un normatīvajām prasībām. Tāpēc mūsu kalibrēšanas akreditācijas diapazoni ne vienmēr var sakrist ar pārbaudes diapazoniem. Šī atšķirība ir ļoti svarīga, kad jāņem vērā dažādu instrumentu specifiskās īpašības.

Mēs pastāvīgi pilnveidojam mūsu akreditācijas iespējas dažādās kompetences jomās un atsauces standartos, lai nodrošinātu visprecīzāko un visuzticamāko pakalpojumu. Rūpēs par to, lai mūsu pakalpojumi atbilstu jūsu īpašajām vajadzībām, aicinām klientus iesniegt pieteikumu ar savas ierīces tehnisko specifikāciju. Tādējādi mēs spēsim rūpīgi izvērtēt, kā varam jums palīdzēt.

Uzziniet, kā “Nordic Metrology Science” var kļūt par jūsu uzticamo partneri precīzu mērījumu veikšanā!

Sūtīt pieprasījumu

Aizpildiet formu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.