Nordic Metrology Science | Akredituota veikla
Nordic Metrology Science

Akredituota veikla

Nordic Metrology Science laboratorijos vykdo akredituotas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklas pagal LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO/IEC 17020 standartus.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina Nordic Metrology Science kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Nordic Metrology Science kalibravimo ir bandymų veiklos yra akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai, kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ atitikčiai.

Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir visuomenei pasitikėti Nordic Metrology Science kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklos rezultatais.

Nordic Metrology Science

ISO akreditavimo sertifikatai

Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Kalibravimo laboratorijos akreditavimo pažymėjimas pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Kalibravimo laboratorijos akreditavimo sritis

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Bandymų laboratorijos akreditavimo pažymėjimas pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Bandymų laboratorijos akreditavimo sritis

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Kontrolės įstaigos akreditavimo pažymėjimas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012

Žiūrėti

Kiti ISO sertifikatai

Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

ISO 14001:2015

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

ISO 9001:2015

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

ISO 45001:2018

Žiūrėti

Politikos ir kiti dokumentai

Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Nordic Metrology Science vadovybės pareiškimas dėl nešališkumo

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Žiūrėti
Nordic Metrology Science | Akredituota veikla

Nordic Metrology Science kokybės politika

Žiūrėti

Siųsti užklausą

Užpildykite formą ir mes susisieksime su jumis kuo greičiau.