Nordic Metrology Science | Darnumas ir socialinė atsakomybė
Nordic Metrology Science

Darnumas ir socialinė atsakomybė

Darnumas

Remdamiesi Nacionaline darnaus vystymosi strategija bei valstybės formuojamais lūkesčiais, siekiame teigiamo poveikio šiose srityse:

• Aplinkos apsaugos;
• Ekonominės gerovės;
• Socialinės gerovės.

Aplinkos apsauga

Tvarumas – neatsiejama mūsų filosofijos dalis. Mūsų vykdoma veikla skatina mažinti vartotojiškumą ne metant prietaisus, o atliekant reguliarią metrologinę apžiūrą ir naudojant juos tęstinai. Taip pat visuomet perdirbimui priduodame įvairias pavojingas atliekas – elementus, dienines lempas, pasenusią buitinę ir kompiuterinę techniką. Be to, skatiname įmonės darbuotojus rūšiuoti bei atsakingai vartoti gamtai kenkiančius produktus.

Ekonominė gerovė

Nordic Metrology Science | Darnumas ir socialinė atsakomybė

Esame įsitikinę, jog tik skaidri, atvira ir efektyvi veikla užtikrina įmonės sėkmę, todėl vadovaujamės aukščiausiais skaidrumo bei etikos standartais.
Visi mūsų darbuotojai yra įsipareigoję vadovautis Etikos kodeksu bei privalo laikytis sąžiningumo ir veiklos skaidrumo principų. Taip pat siekiame, kad etiško elgesio nuostatų laikytųsi ir mūsų tiekėjai bei partneriai.
Netoleruojame korupcijos jokiomis jos formomis ir siekdami jai užkirsti kelią, taikome šias prevencines priemones:

  • Teisės aktų, nuostatų bei elgesio normų laikymąsi;
  • Informacijos atskleidimą ir skaidrią apskaitą;
  • Prekybos poveikiu, kyšininkavimo ir neteisėtų dovanų draudimą;
  • Interesų konfliktų vengimą;
  • Skaidrų pirkimų procesą;
  • Objektyvią ir nešališką darbuotojų atrankos ir vertinimo procedūrą.

Socialinė gerovė

Nordic Metrology Science | Darnumas ir socialinė atsakomybė

Stengiamės užtikrinti visokeriopai saugią bei malonią aplinką tiek savo klientams, tiek darbuotojams.

Mums ypač svarbus klientų pasitikėjimas, tad operatyviai reaguojame į kiekvieną jų užklausą ir siekiame suteikti aukščiausio lygio klientų aptarnavimą. Esame lankstūs klientų poreikių atžvilgiu ir visuomet atsižvelgiame į jų atsiliepimus, kurie mums padeda tobulėti bei pagerinti paslaugų kokybę ateityje.

Darbuotojams garantuojame sąžiningą darbo užmokestį, nediskriminuojame jų pagal lytį, amžių, tautybę ar kitus su darbu nesusijusius kriterijus. Taip pat rūpinamės kolegų emocine sveikata ir esant poreikiui suteikiame emocinę paramą. Skatiname bendruomeniškumą, tarpusavio pagalbą, organizuojame personalo mokymus bei įvairias išvykas.

Siųsti užklausą

Užpildykite formą ir mes susisieksime su jumis kuo greičiau.