Nordic Metrology Science

Privatlivspolitik

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte dine personlige data og indsamler og behandler derfor kun sådanne data, som er nødvendige for vores drift. Vi behandler persondata i overenstemmelse med loven, gennemsigtigt og retfærdigt i overensstemmelse med vores angivne formål og kun i det omfang, det er nødvendigt for at opnå disse formål. Ved behandling af personoplysninger tilstræber vi at holde dem nøjagtige, sikre, fortrolige, korrekt opbevarede og beskyttede.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med kravene i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 (‘Forordningen’) af 27. april 2016, loven om juridisk beskyttelse af personoplysninger i Republikken Litauen, samt eventuelle andre lovkrav til behandling af personoplysninger.


1. HVAD ER DETTE DOKUMENT?

1.1. Denne Privatlivspolitik for Nordic Metrology Science UAB (i det følgende benævnt ‘Privatlivspolitikken’) fastlægger vilkårene og betingelserne for beskyttelse af personlige oplysninger for vilkårene for brugen af vores hjemmeside https://nordicmetrology.com/, vores konti på sociale medier (‘Konti’) på Facebook (https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience /) og LinkedIn ( https://lt.linkedin.com/company/nordic-metrology-science) (herefter samlet benævnt ‘Kontiene’), og for at kontakte os via e-mail, telefon eller andre kommunikationsmidler, hvad angår vores behandling af dine personlige data.

1.2. Læs venligst denne Privatlivspolitik grundigt for fuldt ud at forstå vores praksis i forhold til  behandling af dine personlige data. Dette dokument fortæller dig, hvordan vi behandler dine personlige data, kilderne til dine personlige data og dine rettigheder som registreret.

1.3. I denne Privatlivspolitik henviser “Personlige data”, “Persondata” eller “Personoplysninger” til alle oplysninger, der identificerer dig, uanset om det er direkte eller indirekte. Personlige data kan omfatte dit fulde navn, fødselsdato, e-mailadresse, lokalitetsdata og internetidentifikator og eventuelle karakteristika, der er specifikke for dig osv.

1.4. Vilkårene i denne Privatlivspolitik gælder for vores kunder, der har købt, køber eller har til hensigt at købe ydelser fra os, såvel som for vores forretningspartnere (inklusive deres ansatte), for personer, der indsender anmodninger eller fremsætter krav til os, enten direkte på vores laboratorier eller ved hjælp af fjernkommunikation (via telefon, e-mail osv.). Denne Privatlivspolitik gælder for alle personer, der besøger vores hjemmeside https://nordicmetrology.com/, uanset om de er vores kunder, og for enhver handling, som sådanne besøgende måtte foretage på vores hjemmeside. Privatlivspolitikken beskriver også, hvordan vi behandler alle andre personers personoplysninger som led i vores forretningsaktiviteter og i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af kontrakter.


2. HVEM ER VI?

2.1. Hjemmesiden https://nordicmetrology.com / (‘Webstedet’) drives og administreres af Nordic Metrology Science UAB, juridisk enhedskode 120229395, registreret kontoradresse Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189 Vilnius, e-mailadresse [email protected], kontakttelefonnummer +370 5 233 3393.


3. HVILKE PRINCIPPER FØLGER VI?

3.1. Når vi behandler dine personlige data, vil vi:

3.1.1. overholde kravene i aktuel og gældende lovgivning, herunder Forordningen;
 3.1.2. behandle dine personoplysninger på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde;
3.1.3. indsamle dine personlige data til specifikke, eksplicitte og legitime formål og vil ikke behandle dine personlige data på måder, der er uforenelig med disse formål, undtagen i det omfang, loven tillader det;
3.1.4. træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, hvad angår de formål, hvortil de behandles, straks rettes, suppleres, ikke længere behandles eller destrueres;
3.1.5. opbevare dine personoplysninger på en sådan måde, at det ikke tillader identifikation i længere tid end nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
3.1.6. ikke videregive personlige data til tredjeparter og ikke offentliggøre sådanne data, undtagen som fastsat i Privatlivspolitikken eller som krævet ved lov;
3.1.7. sikre, at dine personoplysninger behandles på en måde, der gør det muligt at træffe passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger til at beskytte persondata, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.


4. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?

4.1. Vi behandler dine personlige data til følgende formål:
4.1.1. Med det formål at indgå, udføre og administrere kontrakter om levering og modtagelse af ydelser, herunder verifikation og/eller kalibrering og/eller prøvning og/eller inspektion af måleinstrumenter.
Vi behandler dine personlige data for at indgå og udføre kontrakter om verifikation og/eller kalibrering og/eller prøvning og/eller inspektion af måleinstrumenter. Til dette formål kan vi behandle følgende personoplysninger: fulde navn, fødselsdato, personligt identifikationsnummer, momsregistreringsnummer, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse, bopælsadresse), korrespondance, bankkontonummer, personoplysninger leveret af dig (f.eks. virksomhedslicens/individuelt økonomisk aktivitetscertifikatnummer). Disse data behandles til kontraktlige formål og/eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt og/eller for at opfylde lovbestemte forpligtelser og/eller af legitim interesse.
Til dette formål opbevares dine personoplysninger i kontraktens varighed med henblik på verifikation og/eller kalibrering og/eller prøvning og/eller inspektion af måleinstrumenter eller andre ydelser og i en periode på 10 år efter kontraktens udløb, med mindre opbevaringsperioden for personoplysninger på anden måde er specificeret af lovgivningen i Republikken Litauen. I fraværet af en formel kontrakt opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på højst 3 år efter verifikation og/eller kalibrering og/eller prøvning og/eller inspektion eller andre ydelser til måleinstrumenter, med mindre opbevaringsperioden for persondata på anden måde er specificeret af lovgivningen i Republikken Litauen.

4.1.2. Til direkte markedsføringsformål.
Vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke med det formål at sende dig nyhedsbreve, herunder tilbud og information om vores produkter og/eller ydelser, begivenheder og anden information, samt med det formål at forbedre vores ydelser.
Til dette formål behandler vi følgende personoplysninger: e-mailadresse, telefonnummer og/eller fulde navn.
Til dette formål indhenter vi sådanne personoplysninger fra dig.
Til dette formål leverer eller videregiver vi også dine data til virksomheder, der leverer automatiserede nyhedsbrevstjenester;
Til dette formål opbevarer vi dine personoplysninger i 2 år fra det øjeblik, du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

4.1.3. Med det formål at løse potentielle eller faktiske tvister med registrerede. Vi behandler oplysninger indsamlet via telefon, e-mail, hjemmesiden eller andre kommunikationsmidler, når du kontakter os (eller når vi kontakter dig på din anmodning).

Til dette formål behandler vi følgende personoplysninger: fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, bopælsadresse, internetprotokol (IP)-adresse, indholdet af klagen og/eller anmodningen, dato og klokkeslæt for din indsendelse, kommunikationsoplysninger, indhold af eventuelle kommentarer, du ønsker offentliggjort.
Til dette formål kan vi indhente dine personoplysninger fra dig, og vi kan selv oprette persondata som en del af vores håndtering af din forespørgsel eller klage (f.eks. kan vi kontakte tredjeparter om baggrunden for din klage og registrere den osv. ).
Til dette formål opbevarer vi dine data i 3 år fra datoen for deres registrering; i tilfælde, hvor der er grund til mistanke om, at der er konstateret en forbrydelse eller anden ulovlig handling, eller der er indledt en intern undersøgelse, forlænges opbevaringsperioden indtil afslutningen af den relevante efterforskning og/eller sagsbehandling.

4.1.4. Med det formål at udvælge kandidater til at blive en del af vores team eller gennemføre et praktikophold. Vi behandler dine personoplysninger for at identificere og udvælge kandidater, der matcher vores krav til et job eller praktikophold, og for at vurdere deres egnethed til rollen.
Til dette formål behandler vi personlige data, der er indhentet fra dig (f.eks. oplysninger angivet i dit CV og følgebrev, samt data indsamlet under vores interaktioner, såsom dit navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, uddannelse, kompetencer, oplysninger om erhvervserfaring, færdigheder i fremmedsprog, links til dine sociale mediekonti (hvis de stilles til rådighed af dig), detaljer om eventuelle særlige behov eller præferencer og enhver anden information, du selv har givet.
Til dette formål opbevarer vi dataene under hele rekrutteringsprocessen til det foreslåede job eller praktikophold og destruerer dem umiddelbart efter, at rekrutteringsprocessen er afsluttet.

4.1.5. Til gældshåndteringsformål.
Til dette formål behandler vi dit fulde navn, fødselsdato, personnummer, bopælsadresse, oplysninger om betalinger, arten og størrelsen af gælden, telefonnummer og e-mailadresse.
Til dette formål indhenter vi dine personoplysninger direkte fra dig og fra tredjeparter (f.eks. domstol, foged osv.).
Til dette formål leverer eller videregiver vi dine data til domstole, fogeder, notarer, statslige og lokale myndigheder.
Til dette formål opbevarer vi dine data, indtil gælden er indfriet/betalt og i overensstemmelse med forældelsesfristen på 10 år som fastsat af lovgivningen i Republikken Litauen.

 4.1.6. Med det formål at sikre en høj servicestandard og effektiv løsning af tvister. Med henblik på at forbedre kvaliteten af vores service og for at løse tvister effektivt optager vi telefonsamtaler, når du ringer til os på +370 5 233 3393.
Til dette formål behandler vi personoplysninger, vi modtager fra dig, herunder dit fulde navn, stemme, telefonnummer, dato, tidspunkt, længde og indhold af opkaldet.
Telefonsamtaler optages med dit samtykke, når du fortsætter opkaldet, efter at beskeden er blevet afspillet. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dit opkald bliver optaget ved at afslutte opkaldet.
Til dette formål opbevarer vi dine data i 3 måneder fra datoen for optagelsen af opkaldet.

4.1.7. Med det formål at forbedre vores Hjemmeside og give dig bedre service.
Vi bruger dine personlige data, herunder de personlige data, vi indhenter, når du bruger og/eller besøger vores hjemmeside, til at forbedre hjemmesiden og for at tilbyde dig bedre og mere personlige tjenester. Til dette formål bruger vi persondata, vi modtager direkte fra dig, persondata indsamlet, når du bruger vores hjemmeside, og persondata, vi modtager fra andre.
Se afsnit 7 i denne privatlivspolitik for information om, hvordan vi bruger cookies og lignende teknologier.


5. HVORDAN INDSAMLER OG BEHANDLER VI DINE DATA?

5.1. Vi behandler personlige data indsamlet på følgende måder:

5.1.1. Når du selv giver os personlige data.

5.1.2. Når du bruger vores Hjemmeside, indsamles nogle oplysninger (såsom din internetprotokol (IP)-adresse osv.) automatisk.

5.1.3. Når vi modtager dine personoplysninger fra andre personer i henhold til lovgivningen og/eller denne Privatlivspolitik.

5.2. Du giver os dine personlige data og andre oplysninger ved at bruge vores Hjemmeside og/eller besøge og bevidst interagere med vores konti, f.eks. ved at skrive til os eller kommunikere med vores team, ved at foretage forespørgsler og/eller indsende klager, instruktioner, kommentarer osv., eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du kontakter os skriftligt eller via e-mail, beholder vi oplysningerne om din korrespondance som angivet i paragraf 4.1.3 i denne Privatlivspolitik.

 5.3. De oplysninger, du giver, kan omfatte dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer, såvel som brødteksten i meddelelsen og andre detaljer.

5.4. Når du bruger Hjemmesiden og/eller besøger vores Konti, indsamler vi automatisk visse ikke-personlige oplysninger (f.eks. internetprotokol (IP-) adresse, dit valg af webbrowser, antal gange du har besøgt Hjemmesiden, viste sider og brugt tid på hjemmesiden, oprindelsen af din adgang til hjemmesiden, oplysninger om den enhed du bruger, sprog, land osv.). Disse oplysninger bruges til at forbedre indholdet, funktionaliteten og appellen af hjemmesiden og vores sociale mediekonti.

5.5. Du kan altid anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger og udøve dine øvrige rettigheder som registreret som beskrevet i denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning.


6. BRUGER VI DINE PERSONLIGE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRING?

6.1. Ja, vi kan bruge dine personlige data til direkte markedsføringsformål for at give dig tilbud og information om vores ydelser, som vi mener kan være af interesse for dig. Vi bruger dog kun dine personoplysninger til dette formål, hvis du har givet os dit informerede samtykke hertil.

6.2. Til dette formål behandler vi dine personoplysninger som specificeret i afsnit 4.1.2 i denne Privatlivspolitik.

6.3. Det er dit eget valg, om du ønsker at give samtykke til, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Du kan udtrykke dit valg ved at give dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage.

6.4. Ved at give os tilladelse til at behandle dine data med henblik på direkte markedsføring, giver du os også tilladelse til at kontakte dig til samme formål via e-mail, telefon, SMS eller andre kommunikationsmidler (f.eks. Facebook, LinkedIn osv.).

6.5. Selvom du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid nemt trække dette samtykke tilbage for hele eller dele af behandlingen. Du kan gøre dette på følgende måder:

6.5.1. afmelde som beskrevet i de elektroniske meddelelser og/eller tilbud (f.eks. ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet), eller

6.5.2. besøge os (adresser findes på https://nordicmetrology.com/kontaktai ) og anmode om det. I anmodningen bedes du tydeligt angive dit fulde navn og andre registreringsoplysninger, så vi kan identificere dig korrekt.

6.5.3. Send os din anmodning via e-mail til [email protected]. Anmodningen skal tydeligt indeholde dit fulde navn og andre registreringsoplysninger, så vi kan identificere dig korrekt.

6.6. Tilbagetrækning af dit samtykke tvinger os ikke automatisk til at slette dine personlige data eller til at give dig information om de personoplysninger, vi behandler; hvis du ønsker, at vi gør det, skal du fremsætte denne anmodning separat.


7. HVORDAN BRUGER VI COOKIES?

7.1. For detaljerede oplysninger henvises til Cookiepolitikken her: https://nordicmetrology.com/cookies-policy/.


8. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

8.1. Dine personoplysninger behandles inden for den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS).

8.2. Behandlingen af personoplysninger kan medføre overførsel af sådanne data til tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke er underlagt Europa-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed. Der kan også være omstændigheder, hvor det er nødvendigt for databehandlere, der handler på vegne af Nordic Metrology Science UAB, at overføre personoplysninger uden for EØS. I sådanne tilfælde er overførslen af personoplysninger betinget af overholdelse af artikel 46-47 eller artikel 49, stk. 1, i Forordningen, særligt standardkontraktbestemmelserne, med yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

8.3. Overførsel af information over internettet er desværre ikke fuldstændig sikkert. Selvom vi er meget omhyggelige med at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden af dataene, når du overfører dem til Hjemmesiden; du accepterer de risici, der er forbundet med overførsel af data til Hjemmesiden. Når vi har modtaget dine data, vil vi anvende strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang.

8.4. I det usandsynlige tilfælde, at vi får kendskab til et sikkerhedsbrud på dine personlige data, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dine rettigheder eller friheder, tager vi øjeblikkelige skridt til at underrette dig, så snart vi bliver opmærksomme på bruddet og identificerer de oplysninger, der har været uretmæssig adgang til.

 8.5. Nordic Metrology Science UAB har i overensstemmelse med Forordningens krav implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte de behandlede personoplysninger og for at minimere risikoen for tab, læk eller andet brud på de behandlede data:

8.5.1. intern og ekstern datakryptering;

8.5.2. depersonalisering af personlige data;

8.5.3. software til forebyggelse af datatab;

8.5.4. hardware- og softwareforanstaltninger, der muliggør gendannelse af adgang til og brug af beskyttede personoplysninger i tilfælde af et fysisk eller teknisk brud;

8.5.5. fysisk og elektronisk kontrol af medarbejdernes adgang til de behandlede personoplysninger;

8.5.6. forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til virksomhedens lokaler.


9. EKSTERNE HJEMMESIDER

9.1. Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider, hvor vi har konti og annoncerer for vores ydelser. Når du klikker på linkene til sådanne hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider og de tjenester, der er tilgængelige via dem, har deres egne separate privatlivspolitikker, og vi påtager os intet ansvar for disse politikker eller for de personlige data (kontakt- eller placeringsdata ) indsamlet på disse websteder eller gennem disse tjenester. Se venligst disse hjemmesiders respektive politikker, før du sender personlige data til dem eller bruger nogen af de tilgængelige tjenester. Du bør også læse privatlivspolitikkerne fra alle tredjeparter, der driver disse hjemmesider, og kontakte tjenesteudbyderne direkte, hvis du har spørgsmål om, hvordan de bruger dine personlige data.


10. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

10.1. Når vi behandler dine personoplysninger, garanterer vi dine rettigheder i overensstemmelse med Forordningen og loven om juridisk beskyttelse af personoplysninger i Republikken Litauen. Som registreret (“Datasubjekt”) har du følgende rettigheder:

10.1.1. at blive informeret om behandlingen af dine personoplysninger;

10.1.2. at have adgang til dine personlige data, som vi behandler;

10.1.3. at anmode om, at falske, unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger berigtiges, suppleres eller præciseres;

10.1.4. at anmode om, at dine personlige data slettes, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet;

10.1.5. at anmode om sletning af alle personoplysninger, hvor behandlingen er ulovlig, eller hvor du trækker eller tilbageholder dit samtykke til behandlingen af sådanne personoplysninger, og et sådant samtykke er nødvendigt;

10.1.6. at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller at trække dit tidligere samtykke tilbage;

10.1.7. at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger suspenderes (undtagen for opbevaring) i tilfælde af tvister eller for at verificere lovligheden af behandlingen, nøjagtigheden af dataene, eller hvor vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du ønsker ikke, at vi sletter dem;

10.1.8. at anmode om, at dine personoplysninger, der er indhentet på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, stilles til rådighed, hvor det er teknisk muligt, i et letlæseligt format eller at anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig.

10.2. Du kan indsende anmodninger vedrørende udøvelsen af dine rettigheder til os personligt, pr. post eller elektronisk. Når vi har modtaget din anmodning, kan vi bede dig om bevis for din identitet samt evt. yderligere oplysninger, der er nødvendige for at imødekomme din anmodning.

10.3. Vi bestræber os på at svare på din anmodning senest 30 kalenderdage fra datoen for modtagelse af anmodningen og al den dokumentation, der er nødvendig for, at vi kan give et svar.

10.4. Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi suspendere behandlingen af dine data, bortset fra opbevaringen af disse, indtil din anmodning er færdigbehandlet. Hvis du lovligt trækker dit samtykke tilbage, indvilliger vi i at ophøre med at behandle dine personoplysninger med det samme og senest inden for 30 kalenderdage, undtagen i tilfælde, hvor vi ved lov er forpligtet til at fortsætte med at behandle dine oplysninger, hvad enten det er i henhold til gældende lovgivning, juridiske forpligtelser, der pålægges os, domstolsafgørelser eller bindende ordrer fra kompetente myndigheder.

10.5. Såfremt vi afviser at efterkomme din anmodning, vil vores begrundelse for et sådant afslag blive gjort eksplicit.

10.6. Hvis du er uenig i vores handlinger eller vores håndtering af din anmodning, kan du indgive en klage over vores handlinger og beslutninger til den kompetente offentlige myndighed.


11. HVORDAN KAN DU INDGIVE EN KLAGE?

11.1. Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du gøre det skriftligt og med så mange oplysninger som muligt, ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnit 2.1 i denne Privatlivspolitik. Vi tilstræber at samarbejde med dig og løse eventuelle problemer, du måtte have, uden forsinkelse.

11.2. Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet kompromitteret i henhold til Forordningen eller enhver anden gældende lovgivning om beskyttelse af persondata, kan du indgive en klage til vores tilsynsmyndighed, Statens Databeskyttelsesinspektorat i Republikken Litauen. Mere information herom og kontaktoplysninger er tilgængelige på tilsynets hjemmeside på https://vdai.lrv.lt/. Vi vil dog gerne opfordre dig til først at samarbejde med os om at løse eventuelle tvister.


12. HVORDAN ÆNDRES DENNE PRIVATLIVSPOLITIK?

12.1. Denne Privatlivspolitik træder i kraft på dagen for offentliggørelsen på Webstedet. Privatlivspolitikken er til enhver tid tilgængelig på Webstedet. Denne Privatlivspolitik udgør ikke en aftale mellem os og dig vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan til enhver tid ændre denne Privatlivspolitik. Eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken vil blive kommunikeret på Webstedet. Ændringer og/eller tilføjelser til Privatlivspolitikken træder i kraft, så snart de er offentliggjort på Webstedet. Vi anbefaler dig at gennemgå vores Privatlivspolitik regelmæssigt.

Send en forespørgsel

Udfyld formularen, og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.