Nordic Metrology Science

Bæredygtighed og socialt ansvar

Bæredygtig forpligtelse til miljøbeskyttelse, økonomisk velstand og social velfærd

I overensstemmelse med den Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling og regeringens forventninger er vi dedikerede til at fremme en positiv indvirkning på miljøet, økonomien og samfundet. Vores bæredygtighedsinitiativer er dybt forankrede i vores virksomhedsfilosofi og omfatter en række praksisser, der fremmer ressourcebevarelse, økologisk ansvarlighed og social velstand.


Miljøbeskyttelse: Mindre forbrugerisme og mere bæredygtighed

Vi stræber efter at minimere spild og forlænge levetiden for vores enheder ved at foretage regelmæssige metrologiske inspektioner og bruge dem løbende. Derudover har vi forpligtet os til ansvarlig affaldshåndtering, der sikrer korrekt genbrug af farlige materialer som batterier, lysstofrør, udtjente husholdningsartikler og computerudstyr. Vi opfordrer også vores medarbejdere til at købe og bruge miljøvenlige produkter, når det er muligt.

Nordic Metrology Science | Bæredygtighed og socialt ansvar


Økonomisk velstand: Fremme af etisk praksis og etiske partnerskaber

Vores virksomhed er dybt engageret i at arbejde med den største integritet og gennemsigtighed. Vi overholder nøje vores etiske kodeks og sikrer, at alle vores medarbejdere, leverandører og partnere lever op til de højeste etiske standarder.

Vi anerkender, at korruption i enhver form underminerer tilliden og udhuler selve grundlaget for en blomstrende økonomi. For at forhindre korrupt praksis implementerer vi strenge foranstaltninger, herunder:

  • Streng overholdelse af love, regler og etiske retningslinjer
  • Åben og gennemsigtig informationsformidling og regnskabspraksis
  • Nultolerance over for bestikkelse og ulovlige gaver
  • Proaktiv undgåelse af interessekonflikter
  • En gennemsigtig og retfærdig indkøbsproces
  • Et objektivt og upartisk personaleudvælgelses- og evalueringssystem

Disse foranstaltninger er afgørende for, at vi kan opbygge en kultur med etisk adfærd, der gør det muligt for vores virksomhed at trives på et stadig mere konkurrencepræget og krævende globalt marked.Social velfærd: Prioritering af kunde- og medarbejdertrivsel

Vi har forpligtet os til at skabe et sikkert, støttende og givende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi anerkender, at deres velbefindende er altafgørende for vores succes. Vores initiativer fokuserer på:

  • Kundecentreret tilgang: Vi prioriterer kundetilfredshed, imødekommer straks deres anmodninger og leverer det højeste serviceniveau. Vi er fleksible over for deres behov og søger aktivt deres feedback for løbende at forbedre vores ydelser.
  • Medarbejdervelfærd: Vi garanterer vores medarbejdere en rimelig kompensation og sikrer, at de ikke diskrimineres på baggrund af køn, alder, nationalitet eller andre ikke-arbejdsrelaterede kriterier. Vi prioriterer deres mentale sundhed og giver følelsesmæssig støtte, når det er nødvendigt. Vi fremmer en følelse af fællesskab, gensidig hjælp og organiserer personaletræning og forskellige ture for at forbedre deres trivsel og faglige udvikling.

Ved at omfavne etisk forretningspraksis og prioritere medarbejdernes velfærd bygger vi et bæredygtigt fundament for langsigtet vækst og succes. Vores forpligtelse til retfærdighed, gennemsigtighed og integritet strækker sig ud over vores egen drift og ind i de samfund, vi betjener.

Send en forespørgsel

Udfyld formularen, og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.