Nordic Metrology Science

Fysisk-kemiske og optiske parametre

Vores engagement i præcision inden for målingen af fysisk-kemiske og optiske parametre er med til at sikre, at kritiske instrumenter leverer nøjagtige og pålidelige data, som er afgørende for produktsikkerhed og miljøbeskyttelse.

I erhvervslivet og industrien er målingen af fysisk-kemiske og fysisk-optiske parametre af kritiske betydning for opretholdelsen af kvalitet og compliance.

Betydningen af måling af fysisk-kemiske og optiske parametre i erhvervslivet og industrien

I brancher som medicinal- og fødevareindustrierne er disse målinger afgørende for produkternes sikkerhed og effektivitet, og de har derigennem en direkte indflydelse på folkesundheden og forbrugernes tillid. I laboratorier og i forbindelse med miljøovervågning er den nøjagtige måling af disse parametre afgørende for forskning og udvikling, og den bidrager dermed til innovation og miljøforvaltning. Præcisionen i målingerne handler ikke kun om at leve op til særlige kvalitetsstandarder, men også om at opretholde integriteten af produkter og processer, der påvirker hverdagen.

Nordic Metrologys ydelser inden for måling af fysisk-kemiske og optiske parametre

Nordic Metrology Science har specialiseret sig i at levere metrologiydelser til instrumenter, der måler fysisk-kemiske og fysisk-optiske parametre. Vores ydelser er designet til at sikre den største nøjagtighed og overholdelse af branchestandarder, hvilket dermed understøtter sektorer, der er afhængige af præcise målinger af hensyn til deres kvalitetskontrol og for at kunne overholde lovgivningen.

Nordic Metrology Science har mulighed for at inspicere og kalibrere en bred vifte af fysiske måleinstrumenter, herunder:

 • Gasanalysatorer;
 • Alkometre;
 • Aerometre;
 • Apparater til måling af bilruders gennemsigtighed;
 • Glasbutyrometre;
 • Fugtmålere;
 • Gasmålings- og alarmsystemer;
 • Instrumenter til måling af køretøjers udstødningsemission;
 • Elektroniske pH-målere;
 • Instrumenter til måling af kornfugtighed;
 • Kontrolaerometre;
 • Spritmålere i metal;
 • Olie-densimetre;
 • Flammepunktstestere;
 • Oximetre;
 • Luftindtagsaspiratorer;
 • Mælkeanalysatorer;
 • Rotametre;
 • Sensorer til eksplosive, giftige iltgasser;
 • Luxmetre;
 • Polarimetre;
 • Refraktometre;
 • Spektrofotometre.

Hvis du er interesseret i få mere at vide om det fulde omfang af vores metrologiske muligheder, kan du downloade vores CMC-rapport.


Note om kalibrerings- og inspektionsområder

Hos Nordic Metrology Science forstår vi, at hvert instrument har unikke krav. Vores team er optaget af at levere skræddersyede løsninger, der sikrer, at jeres instrumenter er kalibreret eller inspiceret til de højeste standarder, i overensstemmelse med den seneste teknologiske udvikling og de nyeste regulatoriske krav. Derfor er vores akkrediteringsintervaller for kalibrering muligvis ikke altid de samme, som dem der anvendes til inspektion. Denne sondring er afgørende for at imødekomme forskellige instrumenters specifikke behov.

Vi opdaterer løbende vores akkrediteringer på tværs af forskellige ekspertiseområder og referencestandarder for at kunne levere den mest nøjagtige og pålidelige service. For at sikre, at vi kan opfylde jeres specifikke behov, opfordrer vi potentielle kunder til at indsende en forespørgsel indeholdende de tekniske specifikationer for deres enhed. Det giver os mulighed for grundigt at kunne vurdere, hvordan vi kan hjælpe jer.

Se hvordan Nordic Metrology Science kan blive jeres betroede partner til præcise målinger.

Send en forespørgsel

Udfyld formularen, og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.