Nordic Metrology Science

F.A.Q.

Ofte Stillede Spørgsmål - få mere at vide om Nordic Metrology Sciences ydelser. Hvis du ikke fandt det, du ledte efter, er du velkommen til at kontakte os – vores ekspertteam står altid klar til at hjælpe.

Kontakt os

1. Hvordan kan jeg afgive en ordre?

Afgiv en ordre ved at udfylde bestillingsformularen (klik for at downloade) og e-maile den til [email protected]

2. Hvor lang tid tager kalibreringen eller inspektionen?

Vi kan i gennemsnit levere vores ydelser inden for 7 hverdage. Vi kan levere ydelserne hurtigere mod et ekstra gebyr.

3. Kan ydelserne leveres på kundens egne faciliteter?

Nordic Metrology Science tilbyder både at levere ydelser i deres egne laboratorier eller hos kunden. Kontakt vores kundesupportteam [email protected] for flere oplysninger.

4. Hvordan forbereder man enheden til forsendelse til Nordic Metrology Sciences laboratorium?

Ved forsendelse skal det sikres, at enheden er ren, forsvarligt emballeret og at alle relevante former for brugervejledning og teknisk dokumentation er vedlagt.

Følg venligst denne vejledning:

 1. Rengør enheden. Sørg for at enheden er ren, inden den pakkes. Det er med til at bevare dens tilstand og sikrer nøjagtig kalibrering.
 2. Beskyt enheden. Sørg for at enheden er ordentligt beskyttet under transporten. Selv om transportfirmaet er ansvarlig for transportskader, kan korrekt indpakning reducere risikoen betydeligt.
 3. Beskyttende foranstaltninger. Hvis enheden har et beskyttelseshylster, skal det sikres, at det er forsvarligt lukket.
 4. Omhyggelig indpakning. Pak enheden omhyggeligt. Benyt om muligt den originale emballage eller bæretaske. Hvis ikke, så pak enheden ind i beskyttende materiale som bobleplast for at beskytte den mod skader.
 5. Vælg den rigtige forsendelseskasse. Brug en tyk papkasse, der kan afbøde og beskytte enheden mod stød under transport. Fjern alle ikke-relaterede stregkoder fra æsken, og kontroller, at pappet ikke er blevet klemt eller mast.
 6. Placer den sikkert i kassen. Placer enheden i forsendelseskassen, og fyld eventuelle tomme rum for at begrænse muligheden for bevægelse. Sørg for, at alt fastgjort tilbehør og ekstra elementer er sikret og ikke kan bevæge sig rundt i kassen.
 7. Inkluder dokumentation. Vedlæg brugervejledningen eller den tekniske dokumentation, der beskriver betjeningen af enheden, dens måleområder og nøjagtighed.
 8. Kalibrering af instrumenter. Instrumenter, der sendes til kalibrering, skal ikke sendes med tilbehør, da disse er forbrugsvarer og ikke kræver kalibrering. I bør selv kontrollere kvaliteten af disse (både visuelt og teknisk, f.eks. ved at kontrollere kontinuiteten).
 9. Inkluder relevant tilbehør. Hvis enhed fungerer med specifikt tilbehør, såsom klemmer, strømprober eller andet specialiseret tilbehør, skal dette medsendes for at sikre korrekt kalibrering.

5. Træffer Nordic Metrology Science nogle foranstaltninger af hensyn til udstyrets sikkerhed under transport?

Ja, jeres udstyr er forsikret fra afsendelsesdatoen til dagen for modtagelsen.

6. Hvor kan jeg finde priserne på jeres ydelser?

Priserne afhænger af de relevante ydelser og de enheder, I har. Beskriv jeres enheder og send en forespørgsel via formularen på vores hjemmeside eller ved e-mail til [email protected].

7. Hvad er forskellen på kalibrering og inspektion?

Kalibrering (industriel metrologi)

Kalibrering er en proces, der bruges indenfor industriel metrologi, hvor aflæsningerne af et instrument sammenlignes med aflæsningerne af et mere nøjagtigt standardinstrument. Denne proces er afgørende for at sikre, at måleinstrumenter, der bruges i forskellige brancher (f.eks. indenfor fremstilling, teknik og ingeniørvidenskab), giver nøjagtige og pålidelige resultater. Kalibrering hjælper med at identificere eventuelle uoverensstemmelser eller fejl i instrumentets aflæsninger. Det primære formål er at sikre præcision og konsistens i målinger af hensyn til kvalitetskontrol og overholdelse af lovgivning.

Inspektion (legal metrologi)

Inspektion er en del af den legale metrologi. Det omfatter en række aktiviteter, herunder verifikation, erklæring og certificering af, at et måleinstrument overholder de juridiske krav og standarder. Denne proces er typisk påbudt af regler og love, især for instrumenter, der bruges indenfor kommercielle transaktioner, sundhed og offentlig sikkerhed. Inspektion sikrer, at instrumenter opfylder de nødvendige lovmæssige standarder og er egnede til deres tilsigtede formål. Det indebærer bl.a., at instrumentet kontrolleres i forhold til foruddefinerede kriterier, og at der udstedes et overensstemmelsescertifikat eller et verifikationsmærke

8. Kan kalibreringsresultatet være forkert?

Nej, kalibrering indebærer præcis sammenligning med en mere nøjagtig standard. Kalibreringscertifikatet forholder sig ikke i sig selv til rigtigheden af instrumentets resultater. Det er dog muligt at bestille en overensstemmelseserklæring på baggrund af resultaterne af kalibreringen.

9. Kalibrering med eller uden akkreditering - hvad er forskellene?

Akkrediteret kalibrering udføres i henhold til specifikke procedurer og involverer gentagne målinger for at bestemme gennemsnitsværdier og usikkerheder. Det inkluderer PCA-mærkerne, som øger dets troværdighed og anerkendelse rundt omkring i verden.
Akkrediteret kalibrering sker under tilsyn af en tredjepart – Litauens nationale akkrediteringsbureau, hvilket garanterer, at vores akkrediterede aktiviteter lever op til standardernes kvalitetskrav.

10. Hvad er et kalibreringscertifikat, og hvad indeholder det?

Et kalibreringscertifikat fra Nordic Metrology Science indeholder detaljerede oplysninger om det kalibrerede instrument, kalibreringsresultaterne, måleusikkerheder og de forhold, hvorunder kalibreringen blev udført.

11. Hvorfor er det nødvendigt at kalibrere måleapparater regelmæssigt?

Regelmæssig kalibrering reducerer tab og omkostninger ved at sikre jeres måleinstrumenters nøjagtighed og pålidelighed.

Nordic Metrology Science anbefaler, at enheder kalibreres mindst hver 12. måned.

12. Har kalibreringscertifikatet en udløbsdato?

Nej, et kalibreringscertifikat kræver i henhold til EN ISO/IEC 17025:2018-2 ikke en gyldighedsdato. Intervallerne mellem kalibreringer bestemmes ud fra retningslinjer som ILAC-G24.

 

13. Hvordan modtager jeg kalibrerings-/inspektionsdokumenterne?

Nordic Metrology Science leverer primært digitale certifikater, der sendes til jeres e-mail. Papircertifikater kan rekvireres på anmodning mod betaling af et yderligere gebyr.

14. Elektronisk (digitalt) kalibreringscertifikat - er det tilstrækkeligt til at overholde kravene?

Ja, vores elektroniske (digitale) kalibreringscertifikat opfylder alle nødvendige krav. Vores brug af digitale certifikater er i overensstemmelse med EU-forordning (EU) nr. 910/2014, som regulerer elektronisk identifikation og tillidstjenester for elektroniske transaktioner inden for det indre marked. Forordningen garanterer, at vores elektroniske signaturer og digitale dokumenter lever op til de højeste standarder for sikkerhed og pålidelighed, som er fastsat af EU.

Det giver også andre fordele som hurtigere leveringstid, nem adgang til dokumenterne og miljøvenlighed.

15. Hvad er en overensstemmelseserklæring og en erklæring om non-compliance?

En overensstemmelseserklæring er typisk ikke medtaget i et kalibreringscertifikat, medmindre der anmodes om det. Der udstedes en erklæring om non-compliance, når et instrument ikke opfylder de nødvendige standarder.

16. Hvad er målefejl, og hvordan håndteres det ved kalibrering?

Målefejl er forskellen mellem den målte værdi og den faktiske værdi. Under kalibreringen håndterer vi dette ved at sammenligne instrumentets aflæsninger med aflæsninger fra et mere præcist standardinstrument.

17. Hvilke standarder har I implementeret i jeres virksomhed?

Nordic Metrology Science har implementeret forskellige internationale og branchespecifikke standarder for at kunne levere ydelser af den højeste kvalitet og overholde lovmæssige krav.
Vi har implementeret standarder for kalibrerings-, prøvnings- og inspektionsaktiviteter (ISO/IEC 17025 og ISO/IEC 17020), ledelsessystemer (ISO 9001), miljøbeskyttelse (ISO 14001) og arbejdsmiljø (ISO 14001). Den fulde liste samt akkrediteringscertifikaterne kan findes her Akkreditering.

18. Hvad er akkrediteringsomfanget for Nordic Metrology Science?

Omfanget af vores akkreditering omfatter en bred vifte af kalibreringsydelser, der dækker forskellige typer af måleinstrumenter og -metoder, som defineret af vores akkrediteringsorgan.

19. Hvilke instrumenter inspicerer I?

Vi inspicerer alle instrumenter, der er inkluderet i det statslige register over måleinstrumenter i Litauen. Er måleinstrumentet ikke med i registret, tilbyder vi en kontrolprocedure, hvor måleinstrumentets overensstemmelse vurderes.

20. Hvordan afgør I de specifikke punkter inden for et instruments område, hvor kalibrering er nødvendig?

Hos Nordic Metrology Science udfører vi kalibreringer ud fra de af jer angivne kalibreringspunkter.

Bestemmelsen af specifikke punkter til kalibrering inden for et instruments område styres af flere nøglefaktorer:

  1. Instrumentets brug: Det typiske driftsområde for instrumentet ved almindelig brug. Kalibreringspunkterne vælges, så de dækker hele spektret indenfor dette område.
  2. Præcisionskrav: Punkter, hvor høj præcision er kritisk, især i forbindelse med brug hvor præcision er afgørende, prioriteres.
  3. Regulatoriske standarder: Overholdelse af branchespecifikke regler kan diktere, at kalibrering af visse punkter er obligatorisk.
  4. Instrumentspecifikationer: Producentens anbefalinger og instrumentets tekniske specifikationer spiller også en rolle i bestemmelsen af disse punkter.
  5. Historiske data: Tidligere data fra brugen af  instrumentet kan indikere, hvilke punkter der er mere tilbøjelige til at afvige eller være unøjagtige.

Hvis en trykmåler, der bruges i en fremstillingsproces, for det meste arbejder mellem 20 og 100 psi, kan det eksempelvis være klogt at kalibrere den på flere punkter inden for dette område, f.eks. 20, 50, 75 og 100 psi, for at sikre pålidelige og nøjagtige aflæsninger i hele dens arbejdsområde. Denne flerpunktskalibrering sikrer, at instrumentet fungerer præcist under forskellige forhold, så der kan være tillid til dets aflæsninger og alle gældende standarder overholdes.