Bandymai

Bandymai – tai techninių veiksmų visuma, kai taikant nustatytą metodiką nustatoma konkretaus gaminio viena ar keletas charakteristikų. Bandymais įvertinama, ar naujos matavimo priemonės arba gaminiai atitinka Valstybėje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Susisiekime

Bandomieji parametrai nustatomi standartais ir / arba teisės aktais.

Akreditavimo sritys