Nordic Metrology Science

Karjera

Mūsų lyderystę užtikrina mūsų žmonės. Tai žingeidūs, ambicingi ir atsakingi savo srities profesionalai. Tapk vienu iš mūsų – prisijunk prie Nordic Metrology Science!

Kokybės užtikrinimo vadovas (-ė)

Vilnius

Jūsų atsakomybės bus:

 • Užtikrinti vadybos sistemos procesų kūrimą, diegimą ir veikimą pagal taikomų standartų reikalavimus;
 • Užtikrinti vadybos sistemos vientisumą, identifikuoti nukrypimus nuo nustatytų reikalavimų ir imtis priemonių nukrypimų šalinimui;
 • Užtikrinti teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų bei jų pasikeitimų tinkamą įgyvendinimą;
 • Identifikuoti ir vertinti rizikas, susijusias su įmonės veikla, planuoti veiksmus rizikų valdymui ir šių veiksmų integravimui į vadybos sistemą;
 • Dalyvauti pateiktų skundų nagrinėjimo procese;
 • Planuoti ir vykdyti vidaus auditus, analizuoti rastų neatitikčių priežastis, planuoti bei kontroliuoti korekcinius veiksmus ir vertinti jų efektyvumą;
 • Planuoti ir taikyti rezultatų patikimumo užtikrinimo priemones;
 • Bendradarbiauti su įmonę kontroliuojančiomis institucijomis, teikti reikiamą dokumentaciją;
 • Atstovauti įmonę išorinių auditų / kitų patikrinimų metu.


Tikimės, kad Jūs:

 • Turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kokybės vadybos srityje;
 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite vidaus auditoriaus kvalifikacinį pažymėjimą (privalumas);
 • Žinote kokybės vadybos principus pagal ISO 9001 standarto reikalavimus ir jų praktinį taikymą;
 • Žinote atitikties vertinimo įstaigoms taikomų standartų ISO/IEC 17000 serijos (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17043 ir kt.) pagrindinius reikalavimus (privalumas);
 • Išmanote atitikties vertinimo įstaigos veikloje taikytinus norminius dokumentus, LR bei ES teisės aktus;
 • Gebate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • Gebate savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
 • Puikiai mokate lietuvių kalbą ir gerai anglų kalbą;
 • Turite puikų kompiuterinį raštingumą ((MS Office, Excel, Outlook ir kt.);
 • Jums nesvetimas atsakingumas, iniciatyvumas ir pozityvus požiūris.


Siūlome:

 • Darbo užmokestis 2300-2800 €/mėn. neatskaičius mokesčių;
 • Sveikatos draudimą;
 • Papildomą laisvadienį skirtą sveikatingumui bei laisvadienį gimtadienio proga;
 • Hibridinį darbo modelį;
 • Įvairių nuolaidų paketą;
 • Anglų kalbos gerinimo kursus;
 • Asmeninio ir profesinio augimo galimybes.
Job Locations: Vilnius

Aplikuok!