Tipo patvirtinimas ir patikros metodų kūrimas

Norint pradėti naudoti naujus matavimo prietaisus Lietuvos rinkoje, reikia, kad jie būtų įtraukti į Lietuvos matavimo prietaisų valstybės registrą.

Susisiekime

Nordic Metrology Science, kaip paskirtoji įstaiga, atlieka naujų matavimo priemonių dokumentacijos įvertinimą, įvertina matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį, matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas arba parengia naują patikros metodiką.

Taip pat pasirūpiname teisės akte „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės“ numatyto dokumentų paketo parengimu.