Patikra ir kontrolė

Metrologinė patikra – tai matavimo priemonės tinkamumo įvertinimas, tiriant jos metrologines charakteristikas bei tikrinant nustatytų reikalavimų atitikimą.

Susisiekime

Patikra atliekama prietaisams, kurie yra priskirti teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai. Tai apibrėžia LR metrologijos įstatymas. Prietaisams yra taikomas skirtingas metrologinės patikros periodiškumas.

Jei prietaisas patenka į „Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašą“ ir į techninių reglamentų sritį, jam turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas.

Matavimo priemonėms, kurių tipas nėra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, bet jos yra mūsų kalibruojamų matavimo priemonių sąraše, galime atlikti kontrolę (atitikties įvertinimą pagal standarto reikalavimus) išduodami kontrolės ataskaitą.

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS nustato, kad matavimo priemonių patikrą atlieka teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos paskirtos įstaigos, vadovaudamosi matavimo priemonių patikros metodikomis.

Lietuvos rinkoje atsiradus naujiems prietaisams Nordic Metrology Science rengia matavimo priemonių patikros metodikas, patikros metodikų atnaujinimus, vadovaudamiesi matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

Matavimo priemonių, kurioms teikiamos patikros ir kontrolės paslaugos, kategorijos:

Temperatūros matavimo priemonės
Masės matavimo priemonės
Judesio parametrų matavimo priemonės
Fizikinės ir cheminės matavimų priemonės
Slėgio matavimo priemonės
Laiko ir dažnio matavimo priemonės
Jėgos matavimo priemonės
Elektrinių dydžių matavimo priemonės
Skysčio ir dujų kiekio matavimo priemonės
Jonizuojančios spinduliuotės matavimo priemonės
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
Akustikos ir vibracijos matavimų priemonės
Kontrolės įstaigos akreditavimo sritis