Patikra

Patikra atliekama prietaisams, kurie yra priskirti teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai pagal LR metrologijos įstatymą. Prietaisams yra taikomas skirtingas patikros periodiškumas.

Jei prietaisas patenka į TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITIMS PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠĄ ir į techninių reglamentų sritį, jam turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas, kuris apima atitikties įvertinimą ir metrologinę patikrą.

Jei matavimo priemonė nepatenka į techninių reglamentų sritį, teisinis metrologinis patvirtinimas apima  tipo įvertinimą, patvirtinimą, įregistravimą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre ir metrologinę patikrą.

Atlikus patikrą yra dedamas žymuo ir jei prietaisui privaloma – išduodamas patikros sertifikatas, kuriame yra nurodyti su prietaisu susiję duomenys bei patikros galiojimo data.

Jei prietaisui neprivaloma išduoti patikros sertifikato, yra paliekamas tik žymuo.  Tačiau klientas visada turi teisę už papildomą mokestį įsigyti sertifikatą ir tiems prietaisams, kuriems jis nėra privalomas.

Jei patikrinus prietaisą nustatoma, kad jis yra netinkamas naudoti, jam yra išrašoma neatitikties pažyma, ir žymuo nededamas.

Jei prietaisas nėra įtrauktas į Registro sąrašą, jam yra atliekama kontrolė ir pateikiama kontrolės ataskaita.

Pastaba: pagal LR metrologijos įstatymą Techninis reglamentas – už metrologijos sritį atsakingo ministro patvirtintas teisės aktas, perkeliantis Europos Sąjungos teisės aktus, arba tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas.

Matavimo priemonių rūšys, kurioms suteikiamos patikros paslaugos:

Teisines metrologijos reglamentavimo sritims priskirtu matavimo priemoniu sąrašas
Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras
Informacija dėl sietų ir ilgio matų patikros
Prietaisų sąrašas, kuriems nėra būtini patikros sertifikatai, užtenka tik žymens