Neautomatinių ir automatinių svarstyklių pirminė patikra

Nordic Metrology Science pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. Direktyvą 2014/31/ES, Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą atlieka neautomatinių svarstyklių pirminę patikrą (atitikties įvertinimą).

Taip pat pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. Direktyvą 2014/32/ES, Matavimo priemonių techninį reglamentą atliekame automatinių pavienių produktų svarstyklių, automatinių fasavimo pagal masę svarstyklių, pertraukiamo ir nepertraukiamo veikimo sumuojamųjų svarstyklių pirminę patikrą (atitikties įvertinimą).

Neautomatinių ir automatinių svarstyklių atitikties įvertinimo veikla yra akredituota EN ISO/IEC 17020 standarto atitikčiai.

Apie Nordic Metrology Science paskyrimą atlikti neautomatinių ir automatinių svarstyklių atitikties įvertinimo veiklą buvo pranešta Europos komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms (EEE narėms). Ši veikla turi notifikuotos (paskelbtosios) veiklos statusą, rezultatai yra pripažįstami Europos ekonominėje erdvėje.

AB Vilniaus metrologijos centro notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris Europos Komisijos informacinėje sistemoje NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) – 1398.

Notifikavimas pagal 2014 31 ES Direktyvą
Notifikavimas pagal 2014 32 ES Direktyvą