MP patikros metodikų kūrimas

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS nustato, kad matavimo priemonių patikrą atlieka teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos paskirtos įstaigos, vadovaudamosi matavimo priemonių patikros metodikomis.

Lietuvos rinkoje atsiradus naujiems prietaisams Nordic Metrology Science rengia matavimo priemonių patikros metodikas, patikros metodikų atnaujinimus vadovaujantis MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠU.

Matavimo priemonių tesinio metrologinio reglamentavimo taisyklės
Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas