Matavimo priemonių tipo patvirtinimas

Norint pradėti naudoti naujus matavimo prietaisus Lietuvos rinkoje, reikia, kad jie būtų įtraukti į Lietuvos matavimo prietaisų valstybės registrą.

Nordic Metrology Science kaip paskirtoji įstaiga jūsų matavimo prietaisams atlieka :

  • matavimo priemonių dokumentacijos įvertinimą, įvertina matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį ir matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas;
  • pagal MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS naujos matavimo priemonės tipo patvirtinimui numatyto dokumentų paketo parengimą.

Prietaisams, kurie nėra įtraukti į teisinės metrologijos sritį ir valstybės registrą, yra atliekama kontrolė ir išduodama kontrolės ataskaita. Mūsų kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020.

Kontrolės ataskaitoje pateikiami rezultatai ir išvados apie matavimo priemonės atitiktį arba neatitiktį keliamiems reikalavimams.