Kalibravimas

Kalibravimas reiškia, kad jūsų prietaiso matavimų rezultatai yra  lyginami su matavimo priemone, kurios tikslumas yra žinomas. Tokia matavimo priemonė vadinama etalonu. Kalibravimo būdu gaunami rezultatai yra atsekami iki Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) taikant nacionalinių metrologijos institutų saugomus matavimo vienetų etalonus bei fundamentalias fizikines konstantas.

Tačiau siūlome žiūrėti į kalibravimą ne tik kaip į sausą matavimo matavimų rezultatą bei su juo susijusių matavimo neapibrėžčių pateikimą lentelės pavidalu. Ši paslauga turi platų praktinį taikymą jūsų įmonės, įstaigos veikloje.

Kalibravimas yra matavimo priemonių atitikties įvertinimo būdas. Jūsų pageidavimu atliksime matavimo priemonės atitikties įvertinimą pagal gautus kalibravimo rezultatus. Įvertinsime, ar matavimo priemonė, įrenginys atitinka jam keliamus standartų reikalavimus, gamintojo specifikacijai arba jūsų pačių nustatytus reikalavimus. Kalibravimas paprastai gamybos ar prekybos įmonėms leidžia identifikuoti  matavimo nukrypimus, o tokiu būdu yra taupomi gamybos kaštai, statybos sektoriuje išvengiama klaidų, kurios gali lemti viso objekto nepriimtinumą, vartotojams leidžia pasitikėti Jūsų įmone perkant paslaugas ar prekes.

Gavus kalibravimo rezultatus, galėsite priimti sprendimus dėl matavimo priemonės charakteristikų priimtinumo, tolesnio naudojimo bei įvertinti su šios matavimo priemonės naudojimu susijusias rizikas.

Atlikus kalibravimą yra išduodamas kalibravimo liudijimas.

Nordic Metrology Science politika dėl atitikties pareiškimo kalibravimo liudijimuose (sprendimo taisyklės politika, žemiau pridėtame faile).

Pateikiant matavimo priemones kalibravimui, reikia nuspręsti, kokie parametrai bei šių parametrų vertes (kalibravimo taškai)  bus matuojami ir vertinami.  Skirtingai nuo metrologinės patikros, kai patikrinimui privalomus parametrus ir jų vertės nustato teisės aktai, kalibruojamus parametrus nustato matavimo priemonės savininkas.

Jeigu nesate apsisprendę arba abejojate dėl kalibravimo taškų bei norite efektyviai panaudoti kalibravimui skirtas lėšas, padėsime jums siūlydami minimalų bazinių kalibravimo taškų sąrašą. Tokius sąrašus (įskaitant taškų pasirinkimo formules, aprašus) esame pasirengę įvairių rūšių ir paskirties matavimo priemonėms.

Sudarant bazinių kalibravimo taškų sąrašus, vadovavomės:

  • tarptautinių standartų reikalavimais;
  • tarptautinių metrologijos organizacijų (EURAMET, OIML ir kt.) vadovais ir rekomendacijomis;
  • kitų šalių metrologijos institutų ir mokslininkų patirtimi bei rekomendacijomis;
  • matavimo įrangos gamintojų rekomendacijomis;
  • savo sukaupta gerąja matavimų praktika;
  • nuostata, kad kalibravimo taškai turi būti tinkamai ir praktiškai parinkti mažiausiai tame matavimo intervale, kuriame matavimo priemonė bus naudojama.

Bazinių kalibravimo taškų sąrašą konkrečiai matavimo priemonei pateiksime užsakymo suderinimo metu. Jei įvertinsite tokį kalibravimo taškų pasirinkimą, kaip tinkamą jums, paprašysime tai patvirtinti parašu arba elektroniniu laišku.

Prašome atkreipti dėmesį, kad matavimo priemonių įvairovė yra labai plati, todėl kartais dėl prietaiso specifikos nėra galimybės pasirinkti konkrečius bazinius kalibravimo taškus. Pvz., prietaisas yra sudėtingas, daugiaribis ir daugiaparametrinis, todėl negalime iš anksto žinoti, kokie iš visų šių parametrų jums yra reikalingi ir naudingi. Tokiu atveju padėsime Jums pasirinkti geriausią sprendimą siekiamam tikslui, patarsime remiantis gerąja praktika ir Nordic Metrology Science specialistų ilgamete patirtimi.

 

 

 

 

Forma kliento siūlomos sprendimo taisyklės pateikimui
Politika dėl atitikties pareiškimo (sprendimo taisyklės politika)

Matavimo priemonių rūšys, kurioms suteikiamos kalibravimo paslaugos: