Neautomatinių ir automatinių svarstyklių pirminė patikra

Nordic Metrology Science yra pripažinta  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kontrolės įstaiga.

Susisiekime

AB Nordic Metrology Science yra įgaliota atlikti neautomatinių svarstyklių ir automatinių svarstyklių atitikties įvertinimą pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvų 2014/31/EU bei 2014/32/EU F modulį.

Apie Nordic Metrology Science paskyrimą atlikti minėtų matavimo priemonių atitikties vertinimą pranešama Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos ekonominės erdvės valstybėms.

Nordic Metrology Science notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris Europos Komisijos informacinėje sistemoje NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) – 1398.