MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRŲ SĄRAŠAS

MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRŲ SĄRAŠAS