Testēšana

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Metroloģijas likumu un Eiropas Savienības tehniskajiem noteikumiem Nordic Metrology Science ir akreditēts atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17025.

Mēs pārbaudām elektroenerģijas skaitītājus, ņemam paraugus no iepakotiem produktiem un veicam šādu produktu masas un tilpuma testēšanu.

Nordic Metrology Science attiecīgā testēšanas darbības joma