Starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšana

Nordic Metrology Science piedalās starptautiskajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, ko organizē EURAMET un COOMET, kā arī salīdzinošajā testēšanā, ko organizē ārvalstu valsts institūti.

Nordic Metrology Science ir plaša pieredze starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšanā dažādās mērījumu jomās, un mēs aicinām citas Lietuvas laboratorijas piedalīties šajos pasākumos.

  1. gadā organizētā starplaboratoriju salīdzinošā testēšana:
  • masas mērīšanas jomā – objekti: svari, laboratorijas svari;
  • iepakojot preču testēšanas jomā – objekti: iepakoti sausi un šķidri neiepakoti produkti;
  • tilpuma mērīšanas jomā – objekti: viena kanāla, virzuļa, mainīja tilpuma pipetes, laboratorijas tilpuma noteikšanas trauki, mērtvertnes;
  • garuma mērīšanas jomā – objekts: metāla stiepļu siets.