Neautomātisku un automātisku svēršanas instrumentu sākotnējā verifikācija

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/31/ES, neautomātisko svaru tehniskajiem noteikumiem Nordic Metrology Science veic neautomātisko svēršanas instrumentu sākotnējo verifikāciju (atbilstības novērtēšanu).

Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/32/ES, mērierīču tehniskajiem noteikumiem mēs arī veicam automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, automātisko gravimetrisko iepildes svaru un pārtrauktas un nepārtrauktas darbības summējošo svaru sākotnējo verifikāciju (atbilstības novērtēšanu).

Automātisko un neautomātisko svēršanas instrumentu atbilstības novērtēšanas pakalpojumi ir akreditēti saskaņā ar EN ISO/IEC 17020.

Eiropas Komisijas, ES dalībvalstis un EFTA valstis (EEZ valstis) ir informētas par Nordic Metrology Science nozīmēšanu automātisko un neautomātisko svēršanas instrumentu atbilstības novērtēšanai. Šīs darbības uzskatāmas par paziņotajām darbībām, un to rezultāti tiek atzīti Eiropas Ekonomikas zonā.

Nordic Metrology Science pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs Eiropas Komisijas NANDO informācijas sistēmā ir 1398.