Datu aizsardzība

1. Ko nozīmē šī privātuma politika?

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā — privātuma politika) mēs sniedzam informāciju par to, kā Nordic Metrology Science (turpmāk tekstā — uzņēmums) rīkojas ar jūsu personas datiem, kad tas saņem un sniedz pakalpojumus, iegādājas preces, veic tiešās tirgvedības pasākumus, kandidātu atlasi, nodrošina konfidenciālās informācijas aizsardzību un darbības nepārtrauktību, kā arī īpašuma un personu aizsardzību (videonovērošana), rīkojas, lai izpildītu līgumus starp uzņēmumu un darbuzņēmējiem-juridiskajām personām, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti un risinātu strīdus (sarunu ierakstīšana), publicētu klienta darbinieku fotogrāfijas un atsauksmes nolūkā reklamēt uzņēmumu, kā arī kad jūs pieslēdzaties pašapkalpošanās tiešsaistes datubāzei un izmantojat tiešsaistes elektroniskos pakalpojumus, kad apmeklējat uzņēmuma tīmekļa vietni vai uzņēmuma sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus. Turpmāk tekstā visas personas, kuru datus apstrādā uzņēmums, tiek sauktas par datu subjektiem.

2. Par uzņēmumu

Uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nordic Metrology Science”, reģistrācijas numurs 120229395, juridiskā adrese: Dariaus ir Girėno str. 23, Vilnius. E-pasta adrese saziņai par persondatu aizsardzības jautājumiem: info@nordicmetrology.com .

3. Kas ir persondati?

Persondati ir jebkāda informācija, ko uzņēmums apkopo par datu subjektu, ko var izmantot, lai identificētu datu subjektu, un kas tiek uzglabāta elektroniski vai jebkādā citā veidā.

Persondati ietver jebkādu informāciju, tostarp vārdu, uzvārdu, adresi, ko uzņēmums apkopo par datu subjektu nolūkos, kas norādīti šajā privātuma politikā, atsevišķā datu subjekta piekrišanā vai līgumā ar uzņēmumu.

4. Persondati, kas tiek apstrādāti, kad uzņēmums saņem un sniedz pakalpojumus, iegādājas preces

Datu apstrādes mērķis Apstrādātie persondati Datu apstrādes pamats Datu apstrādes termiņš
Pakalpojumu sniegšana un saņemšana vai preču pirkšana, kā arī līguma slēgšana un izpilde, samaksa Vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs (bez pēdējiem četriem cipariem), adrese, uzņēmuma sertifikāta/individuālās darbības sertifikāta numurs (pakalpojumu sniedzējs), bankas konta numurs VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (līgums) 10 gadus pēc līguma beigām

Iepriekš norādītie dati ir nepieciešami — ja tie netiek sniegti, uzņēmums nevar pienācīgi izpildīt ar jums noslēgto līgumu.

5. Tiešā tirgvedība

Mēs elektroniski (pa e-pastu, tālruni, īsziņā) nosūtīsim piedāvājumus par uzņēmuma preču vai pakalpojumu pārdošanu, informācijas biļetenus un citu informāciju personām, kuras sniegušas savu kontaktinformāciju un paudušas vēlmi saņemt informāciju par precēm un (vai) pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums, kā arī citus reklāmas materiālus un ziņas par uzņēmumu.

Tiešās tirgvedības nolūkos uzņēmums apstrādās jūsu tālāk norādītos persondatus: tālruņa numuru, e-pasta adresi (obligātos datus, bez kuriem mēs nevarēsim jums nosūtīt tiešās tirgvedības saziņu), vārdu, uzvārdu. Jūsu dati tiks apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos trīs gadus no piekrišanas datuma.

Ja esat iegādājušies uzņēmuma pakalpojumus un neesat iebilduši pret uzņēmuma tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanu (piemēram, atzīmējot atteikšanās lodziņu tiešās tirgvedības piekrišanas veidlapā), mēs jums pa e-pastu sūtīsim paziņojumus par pakalpojumiem, kas līdzīgi jums sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā jūsu dati tiks apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos vienu gadu pēc pēdējā pakalpojuma iegādes.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanu vai atteikties no tiem, sazinoties ar mums pa e-pastu, kas norādīts 2. sadaļā.

6. Sarunu ierakstīšana

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti un risinātu strīdus, uzņēmums ieraksta tālruņa sarunas. Šīs sarunas tiek ierakstītas ar jūsu piekrišanu, kad turpināt sarunu pēc brīdinājuma. Šajā nolūkā mēs pārvaldām jūsu vārdu, uzvārdu, balsi, sarunas saturu, datumu, laiku. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu sarunas ierakstīšanu, paužot savu nepiekrišanu, pārtraucot sarunu. Šajā gadījumā varat sazināties ar mums tieši vai pa e-pastu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu kontaktpersonai, kas norādīta politikas 2. sadaļā. Mēs uzglabāsim šos datus trīs mēnešus no ieraksta datuma.

7. Klientu darbinieku atsauksmju un fotogrāfiju publicēšana

Lai sekmētu informētību par uzņēmumu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs publicēsim klientu darbinieku fotogrāfijas un to atsauksmes par mūsu pakalpojumiem avotos, kas norādīti piekrišanā. Šajā nolūkā mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, atsauksmes/rekomendācijas, attēlus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu kontaktpersonai, kas norādīta politikas 2. sadaļā. Mēs uzglabāsim šos datus piecus mēnešus no piekrišanas datuma.

8. Klientu darbinieku atsauksmju un fotogrāfiju publicēšana

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu persondatus (vārdu, uzvārdu, vēlamo amatu, darba pieredzi (darba vietu, amatu, informāciju par personu, kas var sniegt rekomendāciju), izglītību, citus CV norādītos datus, informāciju aptaujā vai pavadvēstulē un/vai citu jūsu sniegto informāciju), kad piedalāties darbinieku atlasē — tas notiek uz jūsu piekrišanas pamata, ko uzņēmumam sniedzat, sūtot savu CV un/vai pavadvēstuli. Mēs arī apstrādājam jūsu medicīnisko izziņu, lai novērtētu amata piemērotību jums (VDAR 6. panta 1. punkts, 9. panta 2. punkts). Ja neiesniegsiet savu CV un/vai pavadvēstuli, mēs nevarēsim novērtēt jūsu piemērotību piedāvātajam amatam.

Ar jūsu piekrišanu mēs sazināsimies ar jūsu pašreizējo darba devēju. Mēs sazināsimies ar jūsu iepriekšējo darba devēju, pamatojoties uz jūsu leģitīmo interesi (atlasīt atbilstošu kandidātu). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu vai atteikties ļaut mums sazināties ar jūsu bijušo darba devēju, izmantojot šīs politikas 2. sadaļā norādīto e-pasta adresi.

Ja nesniegsiet personīgu piekrišanu jūsu persondatu apstrādei šīs atlases beigās, mēs apņemamies dzēst un/vai iznīcināt jūsu persondatus trīs dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar atlasīto kandidātu vai lēmuma pārtraukt atlasi, ja vien netiks sniegta piekrišana kandidāta persondatu uzglabāšanai periodā, kas norādīts persondatu uzglabāšanas piekrišanā.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs uzglabāsim datus līdz piekrišanā norādītajam laikam.

Pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi, mēs apstrādāsim datus par kandidāta norādīto personu (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, personas sniegto informāciju), proti, par bijušo vai esošo darba devēju vai personu, kas sniedz rekomendāciju, viņa/viņas sniegto informāciju — šī informācija tiks apstrādāta atlases nolūkos. Šajā gadījumā mums ir leģitīma interese atlasīt atbilstošu kandidātu piedāvātajam amatam. Atlases procesa beigās mēs iznīcināsim šos datus.

9. Uzņēmuma konfidenciālās informācijas aizsardzība un darbības nepārtrauktība

Lai nodrošinātu uzņēmuma konfidenciālās informācijas aizsardzību un uzņēmuma darbības nepārtrauktību, uzņēmums var pārskatīt savu darbinieku saraksti ar darbuzņēmējiem. Lai sasniegtu šos mērķus, uzņēmums apstrādā tālāk norādītos savu darbinieku un personu, kuras sūta darbiniekiem vēstules/saņem no darbiniekiem vēstules, persondatus: e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, sūtīšanas vai saņemšanas datumu, elektroniskajās iekārtās esošās informācijas saturu. Šādi dati tiek uzglabāti četrus gadus.

10. Īpašuma un cilvēku aizsardzība

Lai aizsargātu klientu, apmeklētāju, darbinieku un citu redzeslokā nonākušo personu drošību, uzņēmums veic šo personu un uzņēmuma īpašuma videonovērošanu, lai apkopotu pierādījumus par pārkāpumiem un aizsargātu viņu tiesības.  Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz šo personu un uzņēmuma leģitīmajām interesēm. Videonovērošanas laikā uzņēmums apstrādā šādus persondatus: attēls, kustības trajektorija, personu rokās esošie priekšmeti. Dati tiek uzglabāti vienu mēnesi pēc ierakstīšanas.

11. Uzņēmuma līgumu izpilde ar darbuzņēmējiem (juridiskām personām)

Lai nodrošinātu leģitīmās intereses aizsardzību, panākot, ka tiek izpildīti uzņēmuma ar darbuzņēmējiem-juridiskām personām noslēgtie līgumi, uzņēmums apstrādā šo personu darbinieku persondatus, proti, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, saziņas saturu, pasūtījuma izpildes gaitu, datumu. Saziņas dati tiek uzglabāti četrus gadus, bet informācija, kas norādīta līguma vai saistīta ar tā izpildi, — 10 gadus pēc līguma beigām.

12. Tiešsaistes pašapkalpošanās

Kad pieslēdzaties pašapkalpošanās tiešsaistes datubāzei un izmantojat tiešsaistes elektroniskos pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu tālāk norādītos persondatus uz līguma pamata (ja esat klients) vai uz leģitīmas intereses pamata (ja esat klienta darbinieks vai klienta klients): vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, parole, informācija par uzņēmumu un maksājumiem, citi ar e-pakalpojumu sniegšanu saistītie dati (pārbaudes sertifikāti, neatbilstības sertifikāti, kalibrēšanas sertifikāti, atbilstības sertifikāti, protokoli utt.), mērierīces īpašnieka persondati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, informācija par uzņēmumu. Šie dati ir nepieciešami līguma izpildei. Pieteikšanās dati tiek uzglabāti piecus gadus pēc pēdējās pieteikšanās, bet ar līguma izpildi saistītā informācija — 10 gadus pēc līguma beigām.

13. Saziņa ar mums

Jūs varat sazināties ar uzņēmumu pa tālruni vai e-pastu. Mēs paši saņemam un pārskatām visus ziņojumus un atbildam uz tiem. Ja sazināties ar mums, mēs varam apstrādāt jūsu sniegtos datus, proti, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, datumu un saziņas tekstu.

Šādi dati tiek apstrādāti, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un izvērtētu jūsu priekšlikumus. Ja nesniegsiet kontaktinformāciju, mēs nevarēsim ar jums sazināties.

Saziņa tiek uzglabāta vienu gadu no ziņojuma saņemšanas, izņemot informāciju, kuras uzglabāšanai privātuma politikā vai tiesību aktos noteikti citi termiņi.

Visi jūsu sniegtie persondati, sazinoties ar mums, tiek izmantoti tikai iepriekšminētajos nolūkos, kā arī lai pārskatītu ziņojumus un administrētu un pārvaldītu saziņas plūsmas. Bez jūsu tiešas piekrišanas mēs apņemamies neizmantot jūsu persondatus publikācijās tā, lai jūs varētu identificēt.

Ņemiet vērā, ka varētu būt nepieciešams sazināties ar jums pa pastu, e-pastu vai tālruni. Lūdzu, paziņojiet mums par jebkādām izmaiņām jūsu persondatos.

14. Tīmekļa vietne

Mūsu tīmekļa vietnē www.vmc.lt tiek izmantotas sīkdatnes.  Tīmekļa vietnē ir iespēja elektroniski augšupielādēt jūsu datus. Ņemiet vērā, ka augšupielādētie dati nedrīkst pārkāpt nekādas trešo personu tiesības vai intereses. Par šādiem pārkāpumiem ir atbildīga persona, kas šādus datus izvietojusi.

Sīkdatne ir neliels fails, kas satur burtus un ciparus, ko ar jūsu piekrišanu uzglabājam jūsu pārlūkā vai jūsu datora cietajā diskā.  Dažādiem nolūkiem izmantojam dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz mums jūs atšķirt no citiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, tādējādi nodrošinot labāku tīmekļa vietnes izmantošanas pieredzi un ļaujot mums uzlabot vietni.

Vairums pārlūku ļauj noraidīt visas sīkdatnes, bet daži pārlūki — tikai trešo personu sīkdatnes. Tāpēc varat izmantot šīs iespējas. Tomēr ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs tīmekļa vietnes izmantošanu — bez sīkdatnēm nevarēsiet izmantot visus tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus. Vairāk informācijas skatiet AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html.

Mēs varam izmantot tālāk norādītos sīkdatņu veidus, bet sīks aktuālais izmantot sīkdatņu saraksts ir pieejams ŠEIT:

Nepieciešamās sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Ar šādu sīkdatņu palīdzību veiktās datu apstrādes pamats ir pienācīga līguma ar jums izpilde, kad apmeklējat tīmekļa vietni; un mēs nodrošinām, ka šis apmeklējums ir kvalitatīvs un drošs. Šīs sīkdatnes, piemēram, var ļaut jums pieteikties un piekļūt mūsu tīmekļa saites drošajām zonām, izmantot iepirkšanās groza funkcijas vai e-rēķina pakalpojumus.

Analītiskās un/vai veiktspējas sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētājus, kā arī redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu tīmekļa vietni tās izmantošanas laikā. Tas palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji vieglāk atrod meklēto informāciju. Ar šo sīkdatņu palīdzību veiktās datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.

Funkcionālās sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas jūsu identificēšanai, kad atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē, lai varam pielāgot rādīto saturu jūsu vajadzībām un atcerēties jums būtisku informāciju. Ar šo sīkdatņu palīdzību veiktās datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.

Komerciālās sīkdatnes.

Mēs izmantojam savas un trešo personu sīkdatnes, lai rādītu personalizētu reklāmu savā un citās tīmekļa vietnēs. To sauc par “atkārtoto mārketingu”, kas pamatojas uz pārlūkošanas darbībām, piemēram, meklētajiem un apskatītājiem produktiem.

Facebook un LinkedIn ikonu spraudņi.

Mēs izmantojam Facebook un LinkedIn ikonu spraudņus, tāpēc, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka drīkstam izmantot datus jūsu Facebook un LinkedIn kontos.

15. Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Informāciju, ko sniedzat mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos (tostarp ziņas, “Like” un “Follow” lauku izmantošanu un cita veida saziņu), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks.

Mūsu tīmekļa vietnē ir norādītas saites uz mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontiem.  Mums pašlaik ir šādi konti: Facebook: https://www.facebook.com/nordicmetrologyscience, un LinkedIn: www.linkedin.com/company/nordic-metrology-science.

Mēs apstrādājam mūsu kontos sniegto informāciju, lai ar jūsu piekrišanu pārvaldītu šos kontus.

Mēs aicinām izlasīt trešo personu paziņojumus par privātumu un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums ir jebkādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu personīgo informāciju.

16. Datu saņemšana un atklāšana

Mēs saņemam datus no jums, jūsu iestādes, mūsu darbiniekiem un darbuzņēmējiem.

Mēs varam atklāt informāciju par jums mūsu darbiniekiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, parādu pārvaldības un piedziņas uzņēmumiem, tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā izklāstītajos nolūkos.

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums:

 • ja mums tas jādara saskaņā ar tiesību aktiem;
 • lai aizsargātu jūsu tiesības vai intereses (tostarp sniedzot jūsu datus trešām personām, lai piedzītu parādus jums par labu mums);
 • ar nolūku pārdot uzņēmuma daļas vai aktīvus, atklājot jūsu persondatus iespējamajam pircējam;
 • pēc uzņēmuma aktīvu daļu vai aktīvu (vai to daļas) pārdošanas trešām personām.

Mēs neatklājam jūsu personīgo informāciju trešām personām, izņemot gadījumus, kas norādīti šajā privātuma politikā.

Šajā privātuma politikā norādīto saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var manīties; tāpēc, ja vēlaties saņemt informāciju par izmaiņām jūsu persondatu saņēmēju sarakstā, lūdzu, informējiet mūs, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto e-pasta adresi un vēstulē norādot “I would like to receive information about the change of recipients of my personal data, [vārds, uzvārds]” (vēlos saņemt informāciju par izmaiņām manu persondatu saņēmēju sarakstā [vārds, uzvārds]).

17. Jūsu persondatu drošība

Jūsu persondati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, Lietuvas Republikas Likumu par personas datu juridisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem. Apstrādājot jūsu persondatus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina persondatu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, atklāšanu un cita veida nelikumīgu apstrādi.

18. Jūsu tiesības

Šajā sadaļā sniedzam informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu persondatu apstrādi, kā arī gadījumiem, kad šīs tiesības varat izmantot. Lai saņemtu vairāk informācijas par jūsu tiesībām vai to izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šajā privātuma politikā norādīto e-pasta adresi.

Bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc jūsu lūguma saņemšana uzņēmums sniegs informāciju par darbībām, kas veiktas, saņemot jūsu pieprasījumu saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu. Atkarībā no pieteikuma sarežģītības un saņemto pieteikumu skaita šo termiņu var pagarināt vēl par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas mēs jūs informēsim par šādu pagarinājumu un tā iemesliem. Uzņēmums atteiks jums iespēju izmantot jūsu tiesības tikai tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

18.1 Tiesības piekļūt datiem

Jūs jebkurā brīdī varat sazināties ar mums un vaicāt, vai mēs apstrādājam kādus jūsu persondatus. Ja mēs jebkādā veidā izmantojam jūsu persondatus, jums ir tiesības tiem piekļūt. Lai to izdarītu, nosūtiet mums rakstveida pieprasījumu, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto e-pasta adresi, un aplieciniet savu identitāti. Iesniedzot šādu pieprasījumu, ievērojiet taisnīguma un samērīguma principus.

18.2. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat devis(-usi) nepārprotamu piekrišanu jūsu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā.

18.3. Papildu tiesības

Tālāk ir norādīta informācija par papildu tiesībām, ko varat izmantot, ievērojot zemāk aprakstīto procedūru.

 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu jebkādas neprecizitātes pieejamajos datos. Šajā gadījumā mēs varam jums lūgt apstiprināt laboto informāciju.
 • Jums ir tiesības pieprasīt dzēst jūsu persondatus. Šīs tiesības ir īstenojamas gadījumos, kas noteikti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 17. pantā.
 • Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot vai neveikt jūsu persondatu apstrādi:
  • laikā, kas nepieciešams jūsu persondatu pareizības nodrošināšanai, kad nākat klajā ar apgalvojumiem par datu pareizību;
  • kad mēs nelikumīgi apkopojam, uzglabājam vai izmantojam jūsu persondatus, bet jūs izlemjat nepieprasīt šo datu dzēšanu;
  • kad mums jūsu persondati vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami, lai noteiktu juridiskas prasības pamatu, izpildītu vai aizstāvētu šādu prasību;
  • laikā, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir labāks juridiskais pamats jūsu persondatu apstrādes turpināšanai, ja esat izmantojis(-usi) savas tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi.
 • Jums ir tiesības pārsūtīt datus, kas tiek apstrādāti automātiski un ko mēs esam saņēmuši no jums ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkos. Ja izmantojat šīs tiesības, mēs pēc jūsu pieprasījuma nosūtīsim jūsu sniegto datu kopiju.
 • Jums ir tiesības nepiekrist tam, ka mēs izmantojam jūsu persondatus, kā noteikts procedūrā atbilstoši VDAR 21. pantam. Jums ir tiesības iebilst gadījumos, kad jūsu persondati tiek apstrādāti uz leģitīmas intereses pamata (katram no iepriekš minētajiem apstrādes nolūkiem ir norādīts datu apstrādes pamats) vai tiešās tirgvedības nolūkos.

18.4. Tiesības pieprasīt vairāk informācijas

Mēs tiecamies nodrošināt visskaidrāko un vispilnīgāko informāciju un esam apņēmušies atjaunināt šo privātuma politiku, mainoties veidam, kā izmantojam persondatus. Tomēr, ja jums ir jautājumi par jūsu persondatu izmantošanu vai ja nesaprotat sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums.

19. Sūdzības

Ja uzskatāt, ka jūsu kā datu subjekta tiesības ir vai varētu būt aizskartas, lūdzu, nekavējoties ar mums sazinieties, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto informāciju. Mēs nodrošināsim, ka saprātīgā laika periodā pēc jūsu sūdzības saņemšanas sazināsimies ar jums un informēsim par sūdzības izmeklēšanas gaitu un vēlāk arī par izmeklēšanas rezultātu.

Ja jūs neapmierina izmeklēšanas rezultāti, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, proti, Datu valsts aizsardzības inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

20. Atbildība

Jūs esat atbildīgs(-a) par jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti un par to, ka šī informācija ir precīza, pareiza un pilnīga. Ja jūsu sniegtie dati mainās, jums ir mūs nekavējoties jāinformē pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par kaitējumu, kas jums radies, sniedzot nepareizu vai nepilnīgu personīgo informāciju vai mūs neinformējot par tās izmaiņām.

21. Izmaiņas privātuma politikā

Mēs varam jebkurā brīdī mainīt vai atjaunināt šo privātuma politiku. Ja vēlaties saņemt atjauninātu privātuma politiku, informējiet mūs, rakstot uz 2. sadaļā norādīto e-pasta adresi.

Sīkdatnes nosaukums Datu apstrāde mērķis/nolūks Izveides brīdis
Facebook ikona Izmanto kā īsinājumikonu uz uzņēmuma profilu. https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn ikona Izmanto kā īsinājumikonu uz uzņēmuma profilu. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#:~:text=We%20keep%20most%20of%20your,your%20use%20of%20our%20Services.
Trešo personu sīkdatnes    
Trešā persona Sīkdatnes apraksts Saite uz trešās personas privātuma politiku
Hotjar Hotjar izmanto sīkdatnes, nelielus teksta failus, kas tiek uzglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt tīmekļa vietnes lietošanu. Hotjar ļauj analizēt, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Mēs izmantojam analīzes rezultātus, lai uzlabotu vietnes lietojamību. Informācija, ko sīkdatnes sniedz par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti ir anonīma un tiek nosūtīta Hotjar, kur tā tiek uzglabāta drošos serveros Īrijā ne ilgāk kā 365 dienas. Jūs vienmēr varat atteikties no Hotjar sīkdatnēm šeit https://www.hotjar.com/opt-out https://www.hotjar.com/privacy
Google Universal Analytics Uzlabo piekļuvi tīmekļa vietnei un analizē lietotāju vajadzības, lai mēs varētu sniegt pievilcīgākus pakalpojumus, kas atbilst jūsu vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai ziņotu par funkcionalitāti un uzlabotu tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes palīdz rādīt reklāmas, kas jums ir aktuālākas. Pamatojoties uz šīm sīkdatnēm, varam rādīt jums jaunumus, piedāvājumus vai informāciju par akcijām. https://policies.google.com/privacy?hl=en