Akreditētas darbības

Nordic Metrology Science sniedz akreditētus kalibrēšanas, testēšanas un kontroles pakalpojumus. 

Akreditētas iestādes statuss nozīmē, ka Lietuvas Valsts akreditācijas birojs regulāri, neatkarīgi un objektīvi novērtē Nordic Metrology Science kompetenci un darbības procedūras, un pārliecinās, ka tas ievēro tā darbībai piemērojamās prasības un ir pietiekami kompetents, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas procedūras, kam tas ir ticis akreditēts. 

Nordic Metrology Science kalibrēšanas un testēšanas darbības ir akreditētas atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17025, vispārējām prasībām attiecībā uz testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetenci, un tā kontroles darbības ir akreditētas atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17020 Atbilstības novērtēšana — prasības dažāda veida iestāžu, kas veic pārbaudes, darbībai.  Tā kā savā darbībā piemērojam valsts un starptautiskos standartus, valsts iestādes, uzņēmumi un sabiedrība var būt pārliecināti par Nordic Metrology Science kalibrēšanas, testēšanas un kontroles darbību rezultātiem.

Akreditācijas standarti

Akreditācijas sertifikāts Nordic Metrology Science kalibrēšanas laboratorijai
Akreditācijas sertifikāts Nordic Metrology Science inspicēšanas institūcijas
Akreditācijas sertifikāts Nordic Metrology Science testēšanas laboratorijas