Kalibravimas

Kalibravimas yra matavimo priemonių atitikties įvertinimo būdas. Kalibravimo metu prietaiso matavimų rezultatas lyginimas su matavimo priemone, kurios tikslumas yra žinomas. Ši matavimo priemonė dar vadinama etalonu.

Susisiekime

Kalibravimo būdu gaunami rezultatai yra atsekami iki Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) taikant nacionalinių metrologijos institutų saugomus matavimo vienetų etalonus bei fundamentalias fizikines konstantas.

Kalibravimas turi platų praktinį pritaikymą įvairių industrijų įmonių veikloje. Gamybos ar prekybos įmonėms jis leidžia identifikuoti matavimo nukrypimus (taip taupomi gamybos kaštai), statybos sektoriuje išvengiama klaidų, kurios gali lemti viso objekto nepriimtinumą, o vartotojams leidžia pasitikėti įmone perkant paslaugas ar prekes. Laboratorijoms kalibravimas yra vienintelis būdas metrologinės sieties užtikrinimui.

Pateikiant matavimo priemones kalibravimui, reikia nuspręsti, kokie parametrai bei šių parametrų vertės (kalibravimo taškai) bus matuojami ir vertinami. Skirtingai nuo metrologinės patikros, kai patikrinimui privalomus parametrus ir jų vertes nustato teisės aktai, kalibruojamus parametrus nustato pats matavimo priemonės savininkas.

Žinoma, jei turite abejonių, mes visuomet pasirengę padėti – siūlome tarptautinius reikalavimus atitinkantį bazinių kalibravimo taškų sąrašą įvairių rūšių bei paskirties matavimo priemonėms.

Kalibravimo būdu gaunami rezultatai yra atsekami iki Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) taikant nacionalinių metrologijos institutų saugomus matavimo vienetų etalonus bei fundamentalias fizikines konstantas.

Matavimo priemonių, kurioms teikiamos kalibravimo paslaugos, kategorijos:

Temperatūros matavimo priemonės
Masės matavimo priemonės
Akustikos ir vibracijos matavimų priemonės
Slėgio matavimo priemonės
Laiko ir dažnio matavimo priemonės
Jėgos matavimo priemonės
Skysčio ir dujų kiekio matavimo priemonės
Elektrinių dydžių matavimo priemonės
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
Kalibravimo veiklos akreditavimo sritis