D.U.K

Ar paslaugos atliekamos visose laboratorijose?

Taip, paslaugos atliekamos visose Nordic Metrology Science laboratorijose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.

Kokius prietaisus tikrinate?

Visus prietaisus, kurie yra įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Jei matavimo priemonė nėra įtraukta į registrą, siūlome kontrolės paslaugą, kuri leidžia įvertinti matavimo priemonės atitiktį.

Kokiuose (keliuose) taškuose reikia kalibruoti?

Nacionalinio akreditacijos biuro Politika dėl matavimų sieties nustato, kad:

Kalibravimas, parenkant tinkamą kalibravimo taškų skaičių, turi būti atliekamas mažiausiai tame matavimo intervale, kuriame etalonas, matavimo priemonė ar įrenginys bus naudojami.

Kuo skiriasi kalibravimas nuo reguliavimo?

Jeigu prietaisų derinimas atliekamas naudojant kontrolinę priemonę (kalibratorių, kalibrą, kontrolinį tirpalą ir t.t.), toks reguliavimas anglų kalba vadinamas „calibration“.

Terminas „calibration“ vartojamas daugumos gamintojų matavimo priemonių techniniuose dokumentuose ir dažnai klaidingai išverčiamas į  lietuvių kalbą kaip „kalibravimas“. Tai yra neoficialus inžinerinis terminas, kuris reiškia  prietaiso techninių parametrų koregavimą į gamintojo nurodytas techninių parametrų ribas. Toks derinimas daromas atliekant daugumos šiuolaikinių matavimo priemonių, turinčių išorinius jutiklius (kaip, pvz., triukšmomačio mikrofonas), metrologinę patikrą, vadovaujantis technine dokumentacija. Pvz., atliekant triukšmomačio patikrą, prieš atliekant matavimus reikia atlikti prietaiso derinimą naudojant akustinį kalibratorių iš prietaiso komplekto. Įvedama kalibratoriaus garso lygio vertė ir išsaugoma. Lietuvių kalba būtų korektiškiau vartoti terminą „derinimas“. Tai yra patikros ar metrologinio kalibravimo dalis.

Metrologinis terminas „Kalibravimas“ yra oficialus, įtvirtintas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme: „Matavimo priemonės kalibravimas – visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas kalibruojamos matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio etalono arba etaloninės matavimo priemonės rodomomis vertėmis“. Paprasčiau sakant – tikrosios matuojamojo dydžio vertės nustatymas taikant matavimus ir skaičiavimus, ką prietaisas realiai rodo palyginus su etalonu, kokiame intervale randasi matuojamo dydžio vertės su užduota tikimybe (paprastai 95 proc.)

Dar vienas reguliavimo variantas – techninis reguliavimas, kuris anglų kalba vadinamas „adjustment“, čia labiau yra remontas, derinimas taikant technines priemones ir įrankius. Paprastai reikalauja prietaiso ardymo ar kitokio įsikišimo į prietaiso „vidų“, kuris patikros ar metrologinio kalibravimo metu yra neleistinas, bet gali būti reikalingas dar iki patikros tinkamiems rezultatams gauti. Pvz., manometro rodyklės mechaninis atstatymas į nulį.

Per kiek laiko atliekama patikra?

Vidutiniškai paslaugos suteikiamos per  7 d.dUž papildomą mokestį paslaugas galime suteikti greičiau.

Koks patikros periodiškumas?

Skirtingoms prietaisų grupėms taikomas skirtingas periodiškumas. Informaciją apie patikros periodiškumą galima rasti dokumente Teisinės metrologijos reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašas.

Ar paslaugos suteikiamos pas užsakovą?

Taip, esant poreikiui, paslaugas suteikiame pas užsakovą vietoje.

Kas yra neatitikties pažyma?

Dokumentas, išduodamas atlikus metrologinę patikrą, kai atlikus patikros veiksmus nustatyta, kad  patikrinta matavimo priemonė neatitinka šiai priemonei keliamų reikalavimų. Dokumente pateikiama išvada apie neatitiktį bei tokios išvados priežastis.