Darnumas ir socialinė atsakomybė

Darnumas ir socialinė atsakomybė

Darnumas

Remiantis Nacionaline darnaus vystymo strategija ir valstybės formuojamais lūkesčiais, įmonė siekia darnaus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai šiose poveikio srityse:

  • Aplinkos apsaugos;
  • Ekonominės gerovės;
  • Socialinės gerovės;

Aplinkos apsauga.
Mums labai rūpi aplinkos apsauga ir gamtos siunčiami signalai dėl ženkliai padidėjusio oro, vandens ir miškų užterštumo. Todėl mes ne tik rūpinamės priduodami įvairias pavojingas atliekas, tokias kaip panaudoti elementai, dieninės lempos, pasenusi buitinė ir kompiuterinė technika, bet ir skatiname įmonės darbuotojus rūšiuoti bei atsakingai vartoti gamtą žalojančius produktus.

Ekonominė gerovė.
Mes remiamės idėja, kad skaidri, atvira ir efektyvi veikla skatina pažangą ekonominėje srityje, todėl savo veikloje diegiame skaidrumo ir etikos standartus. Mūsų darbuotojams privalomi aukščiausi etikos, sąžiningumo ir veiklos skaidrumo principai. Įmonės viduje netoleruojame korupcijos jokiomis jos formomis ir imamės prevencinių priemonių, siekdami užkirsti tam kelią. Bendrovėje taikome ir viešai deklaruojame šiuos korupcijos prevencijos būdus:

  • Teisės aktų, nuostatų bei elgesio normų laikymasis;
  • Informacijos atskleidimas ir skaidri apskaita;
  • Prekybos poveikiu, kyšininkavimo ir neteisėtų dovanų draudimas;
  • Interesų konfliktų vengimas;
  • Skaidrus pirkimų procesas;
  • Objektyvi ir nešališka darbuotojų atrankos ir vertinimo procedūra.

Visi mūsų darbuotojai įsipareigoję vadovautis Etikos kodeksu, kuriame pateiktų taisyklių laikymasis yra viena esminių bendradarbiavimo ir darbo santykių sąlygų. Mes siekiame, kad etiško elgesio nuostatas įgyvendintų ir mūsų tiekėjai bei partneriai.

Socialinė gerovė.
Stengiamės užtikrinti saugią aplinką savo darbuotojams ir klientams. Esame draugiški atvykstantiems klientams, todėl įmonės teritorijoje, prie pat įėjimo, esame rezervavę Jums automobilių stovėjimo vietas, bei visuomet stengiamės maloniai aptarnauti klientus. Kuriame malonią darbo aplinką, dalindamiesi su kolegomis teigiamomis emocijomis, bei emocine parama. Stengiamės užtikrinti lyčių bei sąžiningo darbo užmokesčio lygybę. Skatiname bendruomeniškumą, todėl dalinamės savo vidiniu gyvenimu socialiniuose tinkluose, bei organizuojame mokymus ir išvykas kartu su kolegomis.

Politika ir tvarkos

Nordic Metrology Science etikos kodeksas
Nordic Metrology Science korupcijos prevencijos politika
Nordic Metrology Science pirkimų politika