Akredituota veikla

Nordic Metrology Science laboratorijos vykdo akredituotas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklas.
Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina Nordic Metrology Science kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Nordic Metrology Science kalibravimo ir bandymų veiklos yra akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai, kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ atitikčiai.
Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir visuomenei pasitikėti Nordic Metrology Science kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklos rezultatais.

Dokumentai ir Sertifikatai

Nordic Metrology Science kalibravimo laboratorijos
akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.02.023
Nordic Metrology Science kalibravimo laboratorijos akreditavimo sritis
Nordic Metrology Science bandymų laboratorijos
akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.057
Nordic Metrology Science bandymų laboratorijos akreditavimo sritis
Nordic Metrology Science kontrolės įstaigos
akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.06.064
Nordic Metrology Science kontrolės įstaigos akreditavimo sritis
1 priedas
Nordic Metrology Science kontrolės įstaigos akreditavimo sritis
2 priedas
Matavimo priemonių registras
Teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės ir patikrų periodiškumas
Teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės
Nordic Metrology Science vadovybės pareiškimas dėl nešališkumo
Aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika
Nordic Metrology Science kokybės politika
Nordic Metrology Science ISO 14001:2015
sertifikatas
Nordic Metrology Science ISO 9001:2015
sertifikatas
Nordic Metrology Science ISO 45001:2018
sertifikatas